ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก55010020
PERCODE 6 หลัก250039
กระทรวง 10 หลัก1055250024
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสะละภูเวียง
ชื่อ (อังกฤษ)Bansalaphuwaing
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ่อ
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์08-5605-3801
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.9501288
Longitude
100.7393791

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน