ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก55010019
PERCODE 6 หลัก250038
กระทรวง 10 หลัก1055250020
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังหมอ
ชื่อ (อังกฤษ)Banwangmo
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ่อ
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์08-0130-7776
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.96635
Longitude
100.774617

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน