ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก55010017
PERCODE 6 หลัก250002
กระทรวง 10 หลัก1055250036
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
ชื่อ (อังกฤษ)Bandonsrisermkasikorn
หมู่ที่0
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลในเวียง
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-5471-9441
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.77845
Longitude
100.77765

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน