ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก55010016
PERCODE 6 หลัก250019
กระทรวง 10 หลัก1055250035
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ดอนสะไมย์วิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)Donsamaiwittaya
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาซาว
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์08-9757-5538
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.705067
Longitude
100.6735

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน