ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก55010015
PERCODE 6 หลัก250015
กระทรวง 10 หลัก1055250034
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาซาว
ชื่อ (อังกฤษ)Bannasao
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาซาว
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-6470-1163
อีเมล์แอดเดรสparty_0213@hotmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250015
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.726183
Longitude
100.705917

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน