ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านถืมตอง
โรงเรียนขนาดกลาง เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ม.ต้น
รหัส
SMIS 8 หลัก55010011
PERCODE 6 หลัก250026
กระทรวง 10 หลัก1055250039
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านถืมตอง
ชื่อ (อังกฤษ)Banthuamtong
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลถืมตอง
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์08-9954-3077
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.793083
Longitude
100.7029

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน