ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
รหัส
SMIS 8 หลัก55010007
PERCODE 6 หลัก250024
กระทรวง 10 หลัก1055250007
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านศรีเกิด
ชื่อ (อังกฤษ)Bansrikaed
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลไชยสถาน
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์08-1133-8757
อีเมล์แอดเดรสNitayapooh@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.76633
Longitude
100.72395

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน