ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก55010209
PERCODE 6 หลัก250422
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำลัดสบแก่น
ชื่อ (อังกฤษ)bannamladsobgaan
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาปัง
อำเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์089-8385962
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.71289353
Longitude
100.7669127

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน