ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก55010190
PERCODE 6 หลัก250341
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)อนุบาลเมืองลี
ชื่อ (อังกฤษ)Anubanmunglee
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเมืองลี
อำเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์09-8251-1781
อีเมล์แอดเดรสAnubanmunglee@hotmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250341
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.212964
Longitude
100.514302

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน