ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
รหัส
SMIS 8 หลัก55010181
PERCODE 6 หลัก250328
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาบอน
ชื่อ (อังกฤษ)Bannabon
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ่อแก้ว
อำเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์09-7345-2361
อีเมล์แอดเดรสnabon_nan1@hotmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250328
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.214391
Longitude
100.678111

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน