ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก55010172
PERCODE 6 หลัก250084
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านอ่ายนาผา
ชื่อ (อังกฤษ)Banainapa
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลอ่ายนาไลย
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-5469-2147
อีเมล์แอดเดรสainapasc@hotmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.54651366
Longitude
100.6919561

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน