ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก55010162
PERCODE 6 หลัก250095
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
ชื่อ (อังกฤษ)WATTAKAM SCHOOL
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลไหล่น่าน
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-5473-1880
อีเมล์แอดเดรสnongyao_0331@hotmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.5758
Longitude
100.862783

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน