ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก55010155
PERCODE 6 หลัก250110
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่าหุ่ง
ชื่อ (อังกฤษ)Banpahung
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลยาบหัวนา
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์06-1362-0257
อีเมล์แอดเดรสpahontsch@yahoo.co.th
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.580783
Longitude
100.513033

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน