ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก55010146
PERCODE 6 หลัก250079
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวัวแดง
ชื่อ (อังกฤษ)Banwuadang
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่สา
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสPresert.Manochai@hotmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.574583
Longitude
100.718733

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน