ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก55010144
PERCODE 6 หลัก250083
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านหัวนา
ชื่อ (อังกฤษ)Banhuana
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลแม่ขะนิง
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์09-5914-1139
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.634442
Longitude
100.562528

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน