ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านวังม่วง #เลิกสถานศึกษา 17 ธ.ค. 2563
รหัส
SMIS 8 หลัก55010136
PERCODE 6 หลัก250071
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านวังม่วง
ชื่อ (อังกฤษ)Banwangmuang
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลน้ำปั้ว
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.65405
Longitude
100.752233

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน