ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51 #เลิกสถานศึกษา 25 พ.ค. 2564
รหัส
SMIS 8 หลัก55010135
PERCODE 6 หลัก250068
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51
ชื่อ (อังกฤษ)Banhuaikaeomittraphap51
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลน้ำปั้ว
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.62337862
Longitude
100.7395809

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน