ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก55010133
PERCODE 6 หลัก250104
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาเหลืองใน
ชื่อ (อังกฤษ)Bannaluangnai
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาเหลือง
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-5471-8980
อีเมล์แอดเดรสnalungnai53@hotmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.6778
Longitude
100.821317

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน