ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
รหัส
SMIS 8 หลัก55010127
PERCODE 6 หลัก250055
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่าสัก
ชื่อ (อังกฤษ)Pasak School
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลตาลชุม
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์08-2348-2760
อีเมล์แอดเดรสSittipong27032519@gmail.com
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.635283
Longitude
100.75335

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน