ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก55010120
PERCODE 6 หลัก250063
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านท่าลี่
ชื่อ (อังกฤษ)Bantalee
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลขึ่ง
อำเภอเวียงสา
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์08-4487-9090
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.550883
Longitude
100.8123

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน