ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
รหัส
SMIS 8 หลัก55010111
PERCODE 6 หลัก250142
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยจอย
ชื่อ (อังกฤษ)Banhuaijoy
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสันทะ
อำเภอนาน้อย
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.280083
Longitude
100.615267

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน