ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก55010104
PERCODE 6 หลัก250130
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านสถาน
ชื่อ (อังกฤษ)Bansathan
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสถาน
อำเภอนาน้อย
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์09-7941-4800
อีเมล์แอดเดรสkanyanatstan2562@gmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250130
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.240933
Longitude
100.690233

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน