ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก55010085
PERCODE 6 หลัก250116
กระทรวง 10 หลัก1055250117
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาหล่าย
ชื่อ (อังกฤษ)Bannalai
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาน้อย
อำเภอนาน้อย
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์08-8954-2428
อีเมล์แอดเดรสnalai124@hotmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.31397766
Longitude
100.6943653

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน