ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ปฐมวัย - ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก55010082
PERCODE 6 หลัก250119
กระทรวง 10 หลัก1055250119
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำหิน
ชื่อ (อังกฤษ)bannamhin
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเชียงของ
อำเภอนาน้อย
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์08-9559-4376
อีเมล์แอดเดรสnipaporn@hmk.ac.th
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.294983
Longitude
100.720133

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน