ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
โรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนระดับ ประถมฯ
รหัส
SMIS 8 หลัก55010072
PERCODE 6 หลัก250317
กระทรวง 10 หลัก1055250317
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านพี้เหนือ
ชื่อ (อังกฤษ)Banphinua
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ้านพี้
อำเภอบ้านหลวง
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์08-9992-5852
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.903033
Longitude
100.46195

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน