ทะเบียนโรงเรียน สพป.น่าน.๑
มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
รหัส
SMIS 8 หลัก55010056
PERCODE 6 หลัก250310
กระทรวง 10 หลัก1055250310
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)มิตรมวลชน 3
ชื่อ (อังกฤษ)MITMOURNCHON 3
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลน้ำพาง
อำเภอแม่จริม
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์-
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง

พิกัด


Latitude
18.644667
Longitude
101.00785

KM.

รหัสโครงการชื่อโครงการปีโรงเรียน
ปีเจ้าของผลงาน/หน่วยงานเรื่อง/หัวข้อระดับของผลงาน