สพป.น่าน.๑. ประกาศเลิกสถานศึกษา
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทางหมายเหตุ
550100332500161055250013 บ้านบ่อสวก#เลิกสถานศึกษา 31 พ.ค. 256410บ่อสวกเมืองน่าน55000xxเมือง20-5468-1040- -18.755100.70131 พ.ค. 2564
550100392500291055250029 บ้านสะเนียน#เลิกสถานศึกษา 31 พ.ค. 25641สะเนียนเมืองน่าน55000xxเมือง30-5478-5383sanianschool@gmail.com -18.809017100.637831 พ.ค. 2564
550101162500511055250138 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 25647กลางเวียงเวียงสา55110xxเวีงยสา1bandonchaischool@hotmail.co.th -18.563317100.76153325 มิ.ย. 2564
550101352500681055250138 บ้านห้วยแก้วมิตรภาพที่ 51#เลิกสถานศึกษา 25 พ.ค. 25645น้ำปั้วเวียงสา55110xxเวียงสา2- -18.62337862100.739580925 พ.ค. 2564
550101362500711055250138 บ้านวังม่วง#เลิกสถานศึกษา 17 ธ.ค. 25631น้ำปั้วเวียงสา55110xxเวียงสา2 18.65405100.75223317 ธ.ค. 2563
550101422500771055250138 ไตรธารวิทยาสาขาห้วยไฟ#เลิกสถานศึกษา 17 ธ.ค. 25634แม่ขะนิงเวียงสา55110xxเวียงสา20-5476-0247- -18.77736633100.538203417 ธ.ค. 2563
550101962503461055250138 บ้านป่าอ้อย#เลิกสถานศึกษา 17 ธ.ค. 25634ป่าแลวหลวงสันติสุข55210xxสันติสุข0-5476-7171- -18.932100.88917 ธ.ค. 2563
550102062504241055250138 บ้านหัวนา#เลิกสถานศึกษา 29 ก.ย. 25643ท่าน้าวภูเพียง55000xxภูเพียง108-9433-4950fhasanan@hotmail.com -18.7196100.76828329 ก.ย. 2564
550102182504101055250138 บ้านห้วยคำ#เลิกสถานศึกษา 17 ธ.ค. 256311ฝายแก้วภูเพียง55000xxภูเพียง109-5697-0849 18.78531703100.91875217 ธ.ค. 2563
550102202504021055250138 บ้านป่าสัก#เลิกสถานศึกษา 17 ธ.ค. 256310ฝายแก้วภูเพียง55000xxภูเพียง2pasakschool56@gmail.com -18.752257100.885888917 ธ.ค. 2563