สพป.น่าน.๑.
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์ระยะทางถึง สพท.ละติจูดลองจิจูดแผนที่การเดินทาง
550100012500051055250005 บ้านนาผา7กองควายเมืองน่าน55000เมือง10-5468-1138Napa2554school@hotmail.co.th http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=105525000518.6916818100.7468079
550100022500061055250006 บ้านน้ำครกใหม่9กองควายเมืองน่าน55000เมือง10-5468-1198numkrokmainan@gmail.com -18.68144052100.7466086
550100042500091055250009 บ้านธงหลวง1กองควายเมืองน่าน55000เมือง108-4371-8644- -18.70643384100.7624198
550100062500201055250003 บ้านไชยสถาน9ไชยสถานเมืองน่าน55000เมือง108-5724-0556omey_tt@hotmail.com 18.78076551100.7186675
550100072500241055250007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
8ไชยสถานเมืองน่าน55000เมือง108-1133-8757Nitayapooh@gmail.com 18.76633100.72395
550100092500031055250038 ชุมชนบ้านดู่ใต้2ดู่ใต้เมืองน่าน55000เมือง108-0792-5429 18.72962894100.7533006
550100112500261055250039 บ้านถืมตอง1ถืมตองเมืองน่าน55000เมือง108-9954-3077 18.793083100.7029
550100132500121055250041 บ้านซาวหลวง5บ่อสวกเมืองน่าน55000เมือง108-9266-7109- -18.71653486100.6501322
550100142500141055250042 บ้านนวราษฎร์5นาซาวเมืองน่าน55000เมือง108-9757-5538 18.71255319100.6676821
550100152500151055250034 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
1นาซาวเมืองน่าน55000เมือง10-6470-1163party_0213@hotmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=105525001518.726183100.705917
550100162500191055250035 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
2นาซาวเมืองน่าน55000เมือง108-9757-5538 18.705067100.6735
550100172500021055250036 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)0ในเวียงเมืองน่าน55000เมือง10-5471-9441- -18.77845100.77765
550100182500071055250037 ราชานุบาล0ในเวียงเมืองน่าน55000เมือง10-5477-1080rachanubannan@hotmail.com 18.77570296100.7688549
550100192500381055250020 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
1บ่อเมืองน่าน55000เมือง208-0130-7776- -18.96635100.774617
550100202500391055250024 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
3บ่อเมืองน่าน55000เมือง208-5605-3801 18.9501288100.7393791
550100222500411055250012 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
7บ่อเมืองน่าน55000เมือง2Pot041251@gmail.com -18.99320111100.6539095
550100232500421055250014 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
8บ่อเมืองน่าน55000เมือง2 18.98175100.685533
550100242500341055250015 บ้านน้ำงาว5บ่อเมืองน่าน55000เมือง208-9234-9034namngao_sc@hotmail.com -18.96294619100.7117007
550100252500351055250019 บ้านผาขวาง10บ่อเมืองน่าน55000เมือง208-1386-7118 19.009117100.7837
550100262500361055250025 บ้านผาตูบ1ผาสิงห์เมืองน่าน55000เมือง208-1746-0075phatoob_school@hotmail.com 18.84975100.73605
550100272500371055250031 บ้านผาสิงห์4ผาสิงห์เมืองน่าน55000เมือง208-4803-7478phasing_029@hotmail.com http://school.obec.go.th/ednan12/18.886133100.751133
550100282500251055250023 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
1เรืองเมืองน่าน55000เมือง208-8405-8696 18.7823100.65475
550100292500311055250021 บ้านห้วยมอญ8เรืองเมืองน่าน55000เมือง208-9992-5852Huaimon2@gmail.com -18.83236653100.5940705
550100302500231055250018 บ้านเรือง5เรืองเมืองน่าน55000เมือง208-6188-9549- -18.769867100.679317
550100312500211055250016 บ้านดอนเฟือง2เรืองเมืองน่าน55000เมือง208-0130-4383 18.778217100.673516
550100322500181055250017 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
3บ่อสวกเมืองน่าน55000เมือง2- -18.737529100.684955
550100342500171055250011 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
2บ่อสวกเมืองน่าน55000เมือง20-5468-1057- -18.73125100.6898
550100352500131055250033 บ้านต้าม6บ่อสวกเมืองน่าน55000เมือง208-5709-5997bantamnan@Gmail.com -18.719167100.633483
550100362500111055250026 บ้านเชียงยืน4บ่อสวกเมืองน่าน55000เมือง306-5419-7616- -18.744100.674367
550100372500271055250002 บ้านน้ำโค้ง4สะเนียนเมืองน่าน55000เมือง309-4603-2841- -18.83754665100.6547159
550100382500331055250027 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
12เรืองเมืองน่าน55000เมือง308-9992-5852Huaimon2@gmail.com -18.8308100.59328
550100402500301055250030 บ้านสองแคว5สะเนียนเมืองน่าน55000เมือง308-1179-0198songkwaenan@gmail.com -18.86190864100.6379837
550100412500321055250032 บ้านปางเป๋ย6สะเนียนเมืองน่าน55000เมือง308-1883-2710pangpuay@gmail.com pangpuay.com18.81336782100.6285658
550100422500431055250043 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
8สะเนียนเมืองน่าน55000เมือง309-3139-4350 18.864167100.677467
550100432500441055250044 บ้านวังตาว7สะเนียนเมืองน่าน55000เมือง3darinsit@gmail.com -18.83543749100.6929551
550100442500451055250045 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
9สะเนียนเมืองน่าน55000เมือง308-5694-0239kruhaeng@gmail.com -18.89665100.683367
550100452500461055250046 บ้านห้วยเฮือ11สะเนียนเมืองน่าน55000เมือง308-9701-2913 18.9275100.620633
550100462500471055250047 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
15สะเนียนเมืองน่าน55000เมือง308-9701-2913- -18.91115100.627317
550100472500481055250048 บ้านห้วยละเบ้ายา10สะเนียนเมืองน่าน55000เมือง308-5694-0239Huailabaoyasc@gmail.com -18.9082100.6687
550100482503021055250302 บ้านน้ำปาย1น้ำปายแม่จริม55170แม่จริม08-1783-6737nampai_school@hotmail.com -18.66299892100.9662615
550100492503031055250303 บ้านป่าสัก2น้ำปายแม่จริม55170แม่จริม08-1919-8936- -18.644283100.9688
550100512503051055250305 บ้านน้ำปูน1น้ำพางแม่จริม55170แม่จริม08-6188-0432Bannumpoon.s@gmail.com -18.6775359101.1284635
550100522503061055250306 บ้านน้ำพาง4น้ำพางแม่จริม55170แม่จริม08-4949-3448nampangschool@gmail.com 18.63724003101.0375476
550100562503101055250310 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
5น้ำพางแม่จริม55170แม่จริม- 18.644667101.00785
550100572503111055250311 บ้านร่มเกล้า10น้ำพางแม่จริม55170แม่จริม08-2177-2851banromklao@hotmail.com www.banromklao.ac.th18.557371101.0363041
550100582503011055250301 บ้านน้ำตวง9น้ำพางแม่จริม55170แม่จริม08-9660-1840prompt_ready@hotmail.com -18.7477117101.1913553
550100592502901055250290 บ้านตอง5แม่จริมแม่จริม55170แม่จริม08-5054-5518bantong_nan1@hotmail.com -18.84821835101.0298577
550100602502911055250291 บ้านก้อ2แม่จริมแม่จริม55170แม่จริม09-9813-6294bankoschool1982@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=105525029118.79206978101.0192433
550100612502931055250293 บ้านแคว้ง2หนองแดงแม่จริม55170แม่จริม06-1137-8441bankuangschool151@gmail.com -18.74733316101.0123423
550100632502941055250294 บ้านพรหม3หนองแดงแม่จริม55170แม่จริม0-5476-9056- -18.7163101.007917
550100642502951055250295 ชุมชนบ้านนาคา4หนองแดงแม่จริม55170แม่จริม08-1746-6939 www.nakaschool.ac.th18.706333101.0097
550100652503001055250300 บ้านกิ่วน้ำ9หนองแดงแม่จริม55170แม่จริม08-7182-7538ืncokoj_010@hotmail.com -18.764833101.205633
550100682502971055250297 บ้านห้วยบง6หมอเมืองแม่จริม55170แม่จริม08-5723-1755huaybong@gmail.com www.huaybong.com18.6801577100.9917691
550100712503161055250316 บ้านพี้ใต้5บ้านพี้บ้านหลวง55190บ้านหลวง08-9992-5852- -18.88314149100.4369504
550100722503171055250317 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
4บ้านพี้บ้านหลวง55190บ้านหลวง08-9992-5852- -18.903033100.46195
550100732503201055250320 บ้านเป้า1บ้านฟ้าบ้านหลวง55190บ้านหลวง http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=105525032018.818883100.4534
550100762503191055250319 บ้านฟ้า3บ้านฟ้าบ้านหลวง55190บ้านหลวง08-9553-2524 18.792933100.457467
550100772503141055250314 บ้านวังยาว4ป่าคาหลวงบ้านหลวง55190บ้านหลวง08-6195-4867Wangyaoschool135@gmail.com -18.8502159100.4299606
550100782503151055250315 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
8สวดบ้านหลวง55190บ้านหลวง0-5476-1123- -18.845633100.446133
550100792503221055250322 บ้านดอนหล่ายทุ่ง5สวดบ้านหลวง55190บ้านหลวง0-5476-1078- -18.83556658100.4497147
550100802503121055250312 ชุมชนบ้านหลวง1สวดบ้านหลวง55190บ้านหลวง08-6327-2739- -18.83612847100.4380613
550100822501191055250119 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
5เชียงของนาน้อย55150นาน้อย108-9559-4376nipaporn@hmk.ac.th -18.294983100.720133
550100832501201055250120 บ้านเชียงของ1เชียงของนาน้อย55150นาน้อย108-4773-3642chiangkhong.3@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=105525012018.31254659100.7270263
550100842501261055250116 บ้านห้วยเลา7เชียงของนาน้อย55150นาน้อย108-1021-4418- -18.33705100.694075
550100852501161055250117 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
7นาน้อยนาน้อย55150นาน้อย108-8954-2428nalai124@hotmail.com -18.31397766100.6943653
550100862501171055250114 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
6นาน้อยนาน้อย55150นาน้อย10-5469-1877 18.31058098100.6974185
550100872501141055250115 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)1นาน้อยนาน้อย55150นาน้อย109-8750-6775narab48@hotmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=105525011418.32675774100.7148796
550100882501151055250130 ชุมชนบ้านนาหลวง3นาน้อยนาน้อย55150นาน้อย10-5478-9351naluang114@hotmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=105525011518.31207772100.7054815
550100892501341055250131 บ้านพืชเจริญ1น้ำตกนาน้อย55150นาน้อย1pjschool2556@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=105525013418.379833100.6732
550100902501351055250132 บ้านน้ำพุ2น้ำตกนาน้อย55150นาน้อย108-0125-8148npschool2556@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=105525013518.369383100.655983
550100922501371055250140 บ้านเปา5น้ำตกนาน้อย55150นาน้อย10-5473-1858Banpaoschool@hotmail.com www.banpaoschool.com18.40597100.597
550100932501381055250138 ชุมชนบ้านอ้อย7บัวใหญ่นาน้อย55150นาน้อย209-0316-3756banooischool567@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=105525013818.328852100.62188
550100942501391055250138 บ้านนาไค้5บัวใหญ่นาน้อย55150นาน้อย208-4369-0155nakai1385@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=105525013918.32045246100.608516
550100952501431055250138 บ้านทัพม่าน4บัวใหญ่นาน้อย55150นาน้อย209-0316-3756tapman@hotmail.co.th http://data.bopp-obec.info/web18.333267100.574467
550100962501211055250138 บ้านใหม่7ศรีษะเกษนาน้อย55150นาน้อย208-1031-9655- http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=105525012118.3298100.734733
550100972501221055250138 บ้านหัวเมือง1ศรีษะเกษนาน้อย55150นาน้อย208-6194-0141- -18.362333100.727867
550100992501241055250138 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
8ศรีษะเกษนาน้อย55150นาน้อย208-6397-0711- -18.32025100.749433
550101002501251055250138 บ้านหนองบัว9ศรีษะเกษนาน้อย55150นาน้อย208-9558-0909- http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=105525012518.334633100.7652
550101012501271055250138 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 1253ศรีษะเกษนาน้อย55150นาน้อย208-7174-4067- http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=105525012718.349783100.715417
550101032501291055250138 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
1สถานนาน้อย55150นาน้อย209-6693-9307salaschool99@gmail.com 18.27856084100.7151464
550101042501301055250138 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
2สถานนาน้อย55150นาน้อย309-7941-4800kanyanatstan2562@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=105525013018.240933100.690233
550101052501311055250138 บ้านนา4สถานนาน้อย55150นาน้อย309-5691-4326banna_nanoi@hotmail.com 18.24043811100.6902341
550101062501321055250138 บ้านน้ำลัด6สถานนาน้อย55150นาน้อย308-0245-9791schoolnumlad@gmail.com -18.225867100.687933
550101082501401055250138 บ้านสันทะ10สันทะนาน้อย55150นาน้อย308-1020-1232- http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=105525014018.29695100.5849
550101092501441055250138 บ้านเชตวัน1สันทะนาน้อย55150นาน้อย308-9431-6656chatawan_160@hotmail.com -18.26575100.5865
550101102501411055250138 บ้านห้วยส้ม7สันทะนาน้อย55150นาน้อย308-9188-4735- -18.30155100.575133
550101112501421055250138 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
2สันทะนาน้อย55150นาน้อย3 18.280083100.615267
550101122501451055250138 บ้านส้าน8สันทะนาน้อย55150นาน้อย30-5473-1888- -18.28220329100.5654266
550101132501461055250138 ประกิตเวชศักดิ์3สันทะนาน้อย55150นาน้อย308-3568-3637prakitwetchasak@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=105525014618.292898100.4839456
550101142500491055250138 ศรีเวียงสาวิทยาคาร10กลางเวียงเวียงสา55110เวีงยสา10-5469-0905sriwiangsa@hotmail.com www.sriwiangsa.ac.th18.563817100.734967
550101152500501055250138 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)14กลางเวียงเวียงสา55110เวีงยสา108-2194-6369thairath45nan@gmail.com -18.58557797100.7460666
550101192500621055250138 บ้านขึ่งงามมงคล5ขึ่งเวียงสา55110เวีงยสา108-8186-6426khueng-school@hotmail.com -18.551767100.779117
550101202500631055250138 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
4ขึ่งเวียงสา55110เวีงยสา108-4487-9090- -18.550883100.8123
550101212501031055250138 บ้านหลับมืนพรวน5จอมจันทร์เวียงสา55110เวีงยสา108-2890-8663- -18.6538100.820233
550101222500561055250138 จอมจันทร์วิทยาคาร1จอมจันทร์เวียงสา55110เวีงยสา108-1387-6258jomjan2011@hotmail.com www.jomjan.ac.th18.62189100.831666
550101232500571055250138 บ้านปางสา3จอมจันทร์เวียงสา55110เวีงยสา1- -18.63865100.866733
550101242500591055250138 บ้านนาเคียน2จอมจันทร์เวียงสา55110เวีงยสา1 18.627895100.806513
550101252500601055250138 บ้านครกคำ4ตาลชุมเวียงสา55110เวีงยสา108-2348-2760Sittipong27032519@gmail.com -18.631148100.767095
550101262500581055250138 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
6ตาลชุมเวียงสา55110เวียงสา2054-763243nakok167school@gmail.com -18.6382100.789883
550101272500551055250138 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
3ตาลชุมเวียงสา55110เวียงสา208-2348-2760Sittipong27032519@gmail.com 18.635283100.75335
550101282500541055250138 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
7ตาลชุมเวียงสา55110เวียงสา209-4609-2836Thalchum@hotmail.com -18.648567100.76445
550101292500691055250138 ทุ่งศรีทอง3ทุ่งศรีทองเวียงสา55110เวียงสา2school55010129@emes.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=105525006918.652417100.68285
550101302500701055250138 ศรีนาชื่น4ทุ่งศรีทองเวียงสา55110เวียงสา2srinacheun@hotmail.com -18.68015100.655917
550101312501001055250138 นาเหลืองไชยราม4นาเหลืองเวียงสา55110เวียงสา20-5471-8980chiramschool@h0tmail.co.th -18.666514100.776343
550101322501011055250138 ริมฝั่งน่านวิทยา6นาเหลืองเวียงสา55110เวียงสา209-4324-3197rimphangnan69 @ hotmail.com -18.659683100.755117
550101332501041055250138 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
1นาเหลืองเวียงสา55110เวียงสา20-5471-8980nalungnai53@hotmail.com -18.6778100.821317
550101342500671055250138 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว3น้ำปั้วเวียงสา55110เวียงสา208-4366-3994nampuaschool@hotmail.com -18.6339100.738967
550101372500991055250138 บ้านสาลี่4น้ำมวบเวียงสา55110เวียงสา2098-3599591saly.school@gmail.com -18.377733100.976133
550101382500971055250138 บ้านน้ำมวบ8น้ำมวบเวียงสา55110เวียงสา208-7177-6342nummuab@hotmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=105525009718.48308908100.9383702
550101402500731055250138 บ้านแม่ขะนิง3แม่ขะนิงเวียงสา55110เวียงสา208-9584-9214meakaing@gmail.com www.facebook.com/meakaing18.70359885100.548186
550101412500741055250138 ภูเค็งพัฒนา6แม่ขะนิงเวียงสา55110เวียงสา208-2569-4286phukeng@gmail.com -18.810402100.531254
550101432500751055250138 ไตรธารวิทยา5แม่ขะนิงเวียงสา55110เวียงสา20-5473-1853- -18.759883100.567233
550101442500831055250138 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
1แม่ขะนิงเวียงสา55110เวียงสา309-5914-1139 18.634442100.562528
550101462500791055250138 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
3แม่สาเวียงสา55110เวียงสา3Presert.Manochai@hotmail.com -18.574583100.718733
550101472500871055250138 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
1แม่สาครเวียงสา55110เวียงสา3Sakorn_school@hotmail.com -18.517906100.648756
550101482500881055250138 บ้านท่ามงคล2แม่สาครเวียงสา55110เวียงสา3- www.thamongkon.com18.4784108100.6308723
550101492500891055250138 บ้านจะเข้ภูหอม3แม่สาครเวียงสา55110เวียงสา30-5473-1869- -18.453517100.665017
550101502500901055250138 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
5แม่สาครเวียงสา55110เวียงสา3Priudom_school@hotmail.com -18.433833100.637467
550101512501121055250138 บ้านฮากฮาน2ยาบหัวนาเวียงสา55110เวียงสา308-9953-7766banhakhan.school@gmail.com -18.66344657100.4776217
550101522501131055250138 บ้านบ่อหอย6ยาบหัวนาเวียงสา55110เวียงสา3banbohoyschool@gmail.com -18.50601821100.4031949
550101532501081055250138 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
3ยาบหัวนาเวียงสา55110เวียงสา30-5473-1875- -18.600767100.50895
550101542501091055250138 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
5ยาบหัวนาเวียงสา55110เวียงสา30 018.551817100.5448
550101552501101055250138 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
4ยาบหัวนาเวียงสา55110เวียงสา306-1362-0257pahontsch@yahoo.co.th -18.580783100.513033
550101562501111055250138 บ้านนาก้า1ยาบหัวนาเวียงสา55110เวียงสา308-9553-52350 -18.708100.455217
550101582500651055250138 บ้านสาลีก4ส้านเวียงสา55110เวียงสา389-5521-2296saleek_school@hotmail.com -18.5034287100.74364
550101592500611055250138 ชุมชนบ้านใหม่8ส้านเวียงสา55110เวียงสา306-2309-6587banmai8908@gmail.com -18.5363653100.754381
550101602500931055250138 หาดทรายทองวิทยาคาร1ส้านนาหนองใหม่เวียงสา55110เวียงสา309-1852-3841hadsaithongschool@gmail.com www.hadsaitong.blogspot.com18.561366100.926559
550101612500981055250138 บ้านส้านนาหนองใหม่4ส้านนาหนองใหม่เวียงสา55110เวียงสา309-3884-1003bansan2557@hotmail.com -18.492483100.946267
550101622500951055250138 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
4ไหล่น่านเวียงสา55110เวียงสา30-5473-1880nongyao_0331@hotmail.com -18.5758100.862783
550101632500961055250138 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
3ไหล่น่านเวียงสา55110เวียงสา384-4894-6756kanjana395@gmail.com -18.59235100.83805
550101642500911055250138 บ้านไหล่น่าน1ไหล่น่านเวียงสา55110เวียงสา30-5478-2057lainanschool.hotmail.com -18.573933100.76065
550101662500941055250138 ริมฝั่งว้าวิทยา5ไหล่น่านเวียงสา55110เวียงสา3- ้http://data.bopp-obec.info/?School ID=105525009418.571233100.915583
550101672501071055250138 บ้านชมพู8อ่ายนาไลยเวียงสา55110เวียงสา408-8252-9796banchomphu@hotmail.com -18.51665462100.60181
550101682500661055250138 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
9อ่ายนาไลยเวียงสา55110เวียงสา4 18.4972100.701567
550101692501051055250138 บ้านฝั่งหมิ่น6อ่ายนาไลยเวียงสา55110เวียงสา409-8746-7612Fungmin99@gmail.com -18.52445100.564283
550101702501061055250138 บ้านห้วยน้ำอุ่น11อ่ายนาไลยเวียงสา55110เวียงสา4- -18.506933100.52895
550101712500861055250138 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
3อ่ายนาไลยเวียงสา55110เวียงสา4 18.53945100.728783
550101722500841055250138 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
1อ่ายนาไลยเวียงสา55110เวียงสา40-5469-2147ainapasc@hotmail.com -18.54651366100.6919561
550101732500851055250138 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
2อ่ายนาไลยเวียงสา55110เวียงสา408-0858-7747nalaischool@hotmail.com 18.5518042100.71457
550101742500781055250138 บ้านปงสนุก1ปงสนุกเวียงสา55110เวียงสา40-5471-8722pongsanook_@ hotmail.com http://pschool.sa.th18.58846361100.718931
550101752503291055250138 ชุมชนบ้านนาทะนุง3นาทะนุงนาหมื่น55180นาหมื่น108-1884-6914natanung2018@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=105525032918.18326472100.6553753
550101762503301055250138 บ้านค้างอ้อย6นาทะนุงนาหมื่น55180นาหมื่น108-3575-2626bankhangoi@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=105525033018.16749100.63549
550101772503311055250138 บ้านน้ำเลา8นาทะนุงนาหมื่น55180นาหมื่น109-5697-6148bannamlaoschool@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=105525033118.11257129100.5523682
550101782503321055250138 บ้านห้วยนาย9นาทะนุงนาหมื่น550180นาหมื่น10-5473-1891banhuainai@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=105525033218.15050144100.6073812
550101802503271055250138 บ้านคำเรือง1บ่อแก้วนาหมื่น55180นาหมื่น108-4810-0399- - http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=105525032718.226478100.665665
550101812503281055250138 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
3บ่อแก้วนาหมื่น55180นาหมื่น109-7345-2361nabon_nan1@hotmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=105525032818.214391100.678111
550101822503251055250138 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว5บ่อแก้วนาหมื่น55180นาหมื่น109-7345-2361chumchonbanbokaew@hotmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=105525032518.20800365100.666224
550101832503261055250138 บ้านนายาง7บ่อแก้วนาหมื่น55180นาหมื่น108-9852-1599- -18.199736100.667038
550101842503351055250138 บ้านปิงใน3ปิงหลวงนาหมื่น55180นาหมื่น208-5724-0556diwdy2527@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=105525033518.182551100.534108
550101852503361055250138 บ้านปิงหลวง2ปิงหลวงนาหมื่น55180นาหมื่น20-5473-1896jakreesutti2525@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=105525033618.168728100.502565
550101862503371055250138 บ้านน้ำแพะ6ปิงหลวงนาหมื่น55180นาหมื่น209-7105-5805- http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=105525033718.147401100.484262
550101872503381055250138 บ้านน้ำลี8ปิงหลวงนาหมื่น55180นาหมื่น208-9929-5349- http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=105525033818.122687100.49675
550101882503391055250138 บ้านน้ำเคิม7ปิงหลวงนาหมื่น55180นาหมื่น208-6181-9448namkuem@hotmail.co.th -18.101568100.442977
550101892503401055250138 บ้านนาคา4เมืองลีนาหมื่น55180นาหมื่น20-5473-1897bannakaschool@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=105525034018.18993100.496621
550101902503411055250138 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
2เมืองลีนาหมื่น55180นาหมื่น209-8251-1781Anubanmunglee@hotmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=105525034118.212964100.514302
550101912503421055250138 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
1เมืองลีนาหมื่น55180นาหมื่น20-5473-1898http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250342 -18.220465100.519881
550101922503471055250138 บ้านโป่งคำ5ดู่พงษ์สันติสุข55210สันติสุข087 173 4957 18.90226679100.9360849
550101942503501055250138 บ้านดู่พงษ์4ดู่พงษ์สันติสุข55210สันติสุข08-9998-6397- https://sites.google.com/site/rongreiynbanduphngs/18.91663411100.9344274
550101952503451055250138 บ้านสบยาง10ป่าแลวหลวงสันติสุข55210สันติสุข0-5476-7335- -18.950494100.92629
550101972503431055250138 ป่าแลวหลวงวิทยา3ป่าแลวหลวงสันติสุข55210สันติสุข08-9854-9930palaewschool@hotmail.com www.palaew.ac.th18.937992100.935152
550101982503511055250138 บ้านป่าแดด9พงษ์สันติสุข55210สันติสุข08-1334-7767Chaluay.ct01@gmail.com -18.9239969100.9509852
550101992503521055250138 บ้านศรีบุญเรือง2พงษ์สันติสุข55210สันติสุข089 559 2557sbr_s@hotmail.co.th -18.90129769100.9475756
550102002503531055250138 บ้านห้วยแฮ้ว13พงษ์สันติสุข55210สันติสุข08-1595-7724 18.87895100.978743
550102012503541055250138 บ้านศรีนาม่าน7พงษ์สันติสุข55210สันติสุข08-1952-9548Bansrinaman.school57@gmail.com www.srinaman.com18.90748664100.9562066
550102022503551055250138 ราษฎร์รัฐพัฒนา11พงษ์สันติสุข55210สันติสุข08-9838-0942- http://data.bopp-obec.info/web/index.php?School_ID=105525035518.96526811101.152797
550102032503561055250138 บ้านดอนไพรวัลย์10พงษ์สันติสุข55210สันติสุข08-1950-6323- -18.93743946101.0609185
550102042503571055250138 บ้านปางช้าง12พงษ์สันติสุข55210สันติสุข06-2535-8259schoolpc201@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=105525035718.89254321101.0241474
550102072504251055250138 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 1074ท่าน้าวภูเพียง55000ภูเพียง108-0502-4303kuruchon_02@hotmail.com -18.74433319100.7754959
550102082504231055250138 บ้านม่วงใหม่3นาปังภูเพียง55000ภูเพียง108-9433-4950 18.71084906100.781783
550102092504221055250138 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
1นาปังภูเพียง55000ภูเพียง1089-8385962 18.71289353100.7669127
550102112503991055250138 บ้านน้ำเกี๋ยน2น้ำเกี๋ยนภูเพียง55000ภูเพียง1054-684123bannumkian@gmail.com http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=105525039918.732083100.836767
550102132504001055250138 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
2น้ำแก่นภูเพียง55000ภูเพียง109-3139-0429 18.710233100.829833
550102142504011055250138 บ้านน้ำแก่นเหนือ9น้ำแก่นภูเพียง55000ภูเพียง108-4368-2753 18.702383100.841717
550102162504051055250138 บ้านทุ่งน้อย4ฝายแก้วภูเพียง55000ภูเพียง109-5697-0849bantungnoischool@gmail.com 18.77524686100.823111
550102172504081055250138 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
3ฝายแก้วภูเพียง55000ภูเพียง1095-6970849 18.76515889100.8017822
550102192504111055250138 บ้านห้วยไฮ14ฝายแก้วภูเพียง55000ภูเพียง209-9678-1737banhuaihai@hotmail.co.th -18.85405100.9248
550102212504121055250138 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
2ฝายแก้วภูเพียง55000ภูเพียง208-7180-3909bantalor@gmail.com 18.768595100.78187
550102232504191055250138 บ้านหัวเวียงเหนือ6ฝายแก้วภูเพียง55000ภูเพียง208-2893-8500 18.80575939100.7928629
550102242504031055250138 บ้านม่วงตึ๊ด4ม่วงตึ๊ดภูเพียง55000ภูเพียง208-7180-3909 18.763867100.773533
550102262504151055250138 บ้านเมืองจัง5เมืองจังภูเพียง55000ภูเพียง208-1386-5121 18.854317100.819517
550102282504171055250138 บ้านหาดเค็ด1เมืองจังภูเพียง55000ภูเพียง209-0207-4639hadked.school@hotmail.com -18.88857867100.8241658