สพป.น่าน.๑.


SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอกลุ่มนร.ปฐมวัยห้องเรียนนร.ประถมห้องเรียนนร.ม.ต้นห้องเรียนนร.ม.ปลาย&เทียบเท่าห้องเรียนนร.รวมห้องเรียนรวมนร./ห้องครู&บุคลากรฯจัดการเรียนฯเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
550100012500051055250005 บ้านนาผากองควายเมืองน่านเมือง1142356----49861ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100022500061055250006 บ้านน้ำครกใหม่กองควายเมืองน่านเมือง1242586423--12411111ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100042500091055250009 บ้านธงหลวงกองควายเมืองน่านเมือง1--144----14441ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100062500201055250003 บ้านไชยสถานไชยสถานเมืองน่านเมือง1213466333--1001281ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100072500241055250007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
ไชยสถานเมืองน่านเมือง1------------เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100092500031055250038 ชุมชนบ้านดู่ใต้ดู่ใต้เมืองน่านเมือง1162476----63881ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100112500261055250039 บ้านถืมตองถืมตองเมืองน่านเมือง1272676303--12411111ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100132500121055250041 บ้านซาวหลวงบ่อสวกเมืองน่านเมือง1212746----958121ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100142500141055250042 บ้านนวราษฎร์นาซาวเมืองน่านเมือง162396----45861ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100152500151055250034 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
นาซาวเมืองน่านเมือง172155----22731เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100162500191055250035 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
นาซาวเมืองน่านเมือง182326----40851เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100172500021055250036 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)ในเวียงเมืองน่านเมือง1385131,36045----1,74558301ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
550100182500071055250037 ราชานุบาลในเวียงเมืองน่านเมือง1328121,21732----1,54544351ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
550100192500381055250020 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ่อเมืองน่านเมือง2--105----10521เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100202500391055250024 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
บ่อเมืองน่านเมือง2--21----2121เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100222500411055250012 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
บ่อเมืองน่านเมือง2-----------1เรียนรวมบางชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100232500421055250014 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
บ่อเมืองน่านเมือง2-----------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100242500341055250015 บ้านน้ำงาวบ่อเมืองน่านเมือง2282846413--15311141ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100252500351055250019 บ้านผาขวางบ่อเมืองน่านเมือง2182566----74891ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100262500361055250025 บ้านผาตูบผาสิงห์เมืองน่านเมือง292326183--591151ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100272500371055250031 บ้านผาสิงห์ผาสิงห์เมืองน่านเมือง292296----38851ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100282500251055250023 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เรืองเมืองน่านเมือง2-----------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100292500311055250021 บ้านห้วยมอญเรืองเมืองน่านเมือง2222646253--11111101ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100302500231055250018 บ้านเรืองเรืองเมืองน่านเมือง262346----40851ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100312500211055250016 บ้านดอนเฟืองเรืองเมืองน่านเมือง2102366----46861ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100322500181055250017 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ่อสวกเมืองน่านเมือง2-----------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100342500171055250011 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
บ่อสวกเมืองน่านเมือง2--33----3311เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100352500131055250033 บ้านต้ามบ่อสวกเมืองน่านเมือง2192466----65881ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100362500111055250026 บ้านเชียงยืนบ่อสวกเมืองน่านเมือง3182496----67881ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100372500271055250002 บ้านน้ำโค้งสะเนียนเมืองน่านเมือง35121806893--32011291ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550100382500331055250027 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เรืองเมืองน่านเมือง3-----------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100402500301055250030 บ้านสองแควสะเนียนเมืองน่านเมือง377222461023--40311371ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550100412500321055250032 บ้านปางเป๋ยสะเนียนเมืองน่านเมือง36621996813--34611311ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550100422500431055250043 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
สะเนียนเมืองน่านเมือง3331919----222211เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100432500441055250044 บ้านวังตาวสะเนียนเมืองน่านเมือง3--176163--33941ปกติประถม - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100442500451055250045 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
สะเนียนเมืองน่านเมือง3--84----8421เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100452500461055250046 บ้านห้วยเฮือสะเนียนเมืองน่านเมือง3--335----33571ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100462500471055250047 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
สะเนียนเมืองน่านเมือง3-----------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100472500481055250048 บ้านห้วยละเบ้ายาสะเนียนเมืองน่านเมือง3232776453--14511131ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100482503021055250302 บ้านน้ำปายน้ำปายแม่จริมแม่จริม41476303--811081ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100492503031055250303 บ้านป่าสักน้ำปายแม่จริมแม่จริม82406----48861ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100512503051055250305 บ้านน้ำปูนน้ำพางแม่จริมแม่จริม--386----38661ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100522503061055250306 บ้านน้ำพางน้ำพางแม่จริมแม่จริม101676263--10310101ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100562503101055250310 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
น้ำพางแม่จริมแม่จริม-----------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100572503111055250311 บ้านร่มเกล้าน้ำพางแม่จริมแม่จริม4121546463--24111221ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
550100582503011055250301 บ้านน้ำตวงน้ำพางแม่จริมแม่จริม4022276653--33211301ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550100592502901055250290 บ้านตองแม่จริมแม่จริมแม่จริม111756423--12810131ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100602502911055250291 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมแม่จริม61516----57781ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100612502931055250293 บ้านแคว้งหนองแดงแม่จริมแม่จริม51476----52771ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100632502941055250294 บ้านพรหมหนองแดงแม่จริมแม่จริม--275----27551ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100642502951055250295 ชุมชนบ้านนาคาหนองแดงแม่จริมแม่จริม2721976----2248281ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
550100652503001055250300 บ้านกิ่วน้ำหนองแดงแม่จริมแม่จริม31326----35751ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100682502971055250297 บ้านห้วยบงหมอเมืองแม่จริมแม่จริม--316----31651ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100712503161055250316 บ้านพี้ใต้บ้านพี้บ้านหลวงบ้านหลวง212806----1018131ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100722503171055250317 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านพี้บ้านหลวงบ้านหลวง--132----13271เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100732503201055250320 บ้านเป้าบ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวง322926----1248161ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550100762503191055250319 บ้านฟ้าบ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวง202746213--11511101ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100772503141055250314 บ้านวังยาวป่าคาหลวงบ้านหลวงบ้านหลวง5021466----1968251ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550100782503151055250315 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
สวดบ้านหลวงบ้านหลวง-----------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100792503221055250322 บ้านดอนหล่ายทุ่งสวดบ้านหลวงบ้านหลวง273576----84991ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100802503121055250312 ชุมชนบ้านหลวงสวดบ้านหลวงบ้านหลวง212796----1008131ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100822501191055250119 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
เชียงของนาน้อยนาน้อย152306----35841เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100832501201055250120 บ้านเชียงของเชียงของนาน้อยนาน้อย162336----39851ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100842501261055250116 บ้านห้วยเลาเชียงของนาน้อยนาน้อย132166----19821ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100852501161055250117 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อยนาน้อย1142286----42851เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100862501171055250114 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อยนาน้อย141165----20631เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100872501141055250115 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อยนาน้อย196446115----55719291ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
550100882501151055250130 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อยนาน้อย1102406----50861ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100892501341055250131 บ้านพืชเจริญน้ำตกนาน้อยนาน้อย1132316----44861ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100902501351055250132 บ้านน้ำพุน้ำตกนาน้อยนาน้อย182225----30741ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100922501371055250140 บ้านเปาน้ำตกนาน้อยนาน้อย12521156303--17011151ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100932501381055250138 ชุมชนบ้านอ้อยบัวใหญ่นาน้อยนาน้อย23221386433--21311191ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
550100942501391055250138 บ้านนาไค้บัวใหญ่นาน้อยนาน้อย2292766223--12711121ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100952501431055250138 บ้านทัพม่านบัวใหญ่นาน้อยนาน้อย232164----19631ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100962501211055250138 บ้านใหม่ศรีษะเกษนาน้อยนาน้อย2292986----1278161ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550100972501221055250138 บ้านหัวเมืองศรีษะเกษนาน้อยนาน้อย2242586----828101ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100992501241055250138 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
ศรีษะเกษนาน้อยนาน้อย2-----------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101002501251055250138 บ้านหนองบัวศรีษะเกษนาน้อยนาน้อย2162696----858111ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101012501271055250138 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125ศรีษะเกษนาน้อยนาน้อย2182456----63881ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101032501291055250138 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
สถานนาน้อยนาน้อย2--316----31651เรียนรวมบางชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101042501301055250138 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
สถานนาน้อยนาน้อย3202386----58871เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101052501311055250138 บ้านนาสถานนาน้อยนาน้อย35131176313--19912171ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101062501321055250138 บ้านน้ำลัดสถานนาน้อยนาน้อย372366----43851ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101082501401055250138 บ้านสันทะสันทะนาน้อยนาน้อย3182806303--12811121ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101092501441055250138 บ้านเชตวันสันทะนาน้อยนาน้อย3142445----58781ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101102501411055250138 บ้านห้วยส้มสันทะนาน้อยนาน้อย3123396----51961ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101112501421055250138 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
สันทะนาน้อยนาน้อย3-----------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101122501451055250138 บ้านส้านสันทะนาน้อยนาน้อย363195----25831ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101132501461055250138 ประกิตเวชศักดิ์สันทะนาน้อยนาน้อย312042429793--44116281ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550101142500491055250138 ศรีเวียงสาวิทยาคารกลางเวียงเวียงสาเวีงยสา147254520----59222271ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
550101152500501055250138 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)กลางเวียงเวียงสาเวีงยสา122596----61882ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101192500621055250138 บ้านขึ่งงามมงคลขึ่งเวียงสาเวีงยสา14221566----1988251ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550101202500631055250138 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
ขึ่งเวียงสาเวีงยสา1--32----3221เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101212501031055250138 บ้านหลับมืนพรวนจอมจันทร์เวียงสาเวีงยสา1132496----62881ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101222500561055250138 จอมจันทร์วิทยาคารจอมจันทร์เวียงสาเวีงยสา1202886423--15011141ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101232500571055250138 บ้านปางสาจอมจันทร์เวียงสาเวีงยสา1153216----36941ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101242500591055250138 บ้านนาเคียนจอมจันทร์เวียงสาเวีงยสา142113----15531ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101252500601055250138 บ้านครกคำตาลชุมเวียงสาเวีงยสา152556----60881ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101262500581055250138 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
ตาลชุมเวียงสาเวียงสา2--135----13531เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101272500551055250138 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
ตาลชุมเวียงสาเวียงสา2-----------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101282500541055250138 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
ตาลชุมเวียงสาเวียงสา2-----------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101292500691055250138 ทุ่งศรีทองทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2--566----56691ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101302500701055250138 ศรีนาชื่นทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา272144----21641ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101312501001055250138 นาเหลืองไชยรามนาเหลืองเวียงสาเวียงสา2--616----616101ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101322501011055250138 ริมฝั่งน่านวิทยานาเหลืองเวียงสาเวียงสา2--145----14531ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101332501041055250138 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาเหลืองเวียงสาเวียงสา2--175----17531เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101342500671055250138 ชุมชนบ้านน้ำปั้วน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2222616----838101ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101372500991055250138 บ้านสาลี่น้ำมวบเวียงสาเวียงสา241406----44761ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101382500971055250138 บ้านน้ำมวบน้ำมวบเวียงสาเวียงสา25221666----2188271ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
550101402500731055250138 บ้านแม่ขะนิงแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2--896433--1329151ปกติประถม - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101412500741055250138 ภูเค็งพัฒนาแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2--836143--979111ปกติประถม - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101432500751055250138 ไตรธารวิทยาแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2--486243--72981ปกติประถม - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101442500831055250138 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา3--225----22541เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101462500791055250138 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่สาเวียงสาเวียงสา3--72----7241เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101472500871055250138 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
แม่สาครเวียงสาเวียงสา3--2323----232311เรียนรวมบางชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101482500881055250138 บ้านท่ามงคลแม่สาครเวียงสาเวียงสา372616603--12811121ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101492500891055250138 บ้านจะเข้ภูหอมแม่สาครเวียงสาเวียงสา371726----797111ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101502500901055250138 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่สาครเวียงสาเวียงสา3--42----4221เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101512501121055250138 บ้านฮากฮานยาบหัวนาเวียงสาเวียงสา3--376----37661ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101522501131055250138 บ้านบ่อหอยยาบหัวนาเวียงสาเวียงสา310431747553--33313261ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550101532501081055250138 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
ยาบหัวนาเวียงสาเวียงสา3--446----44671เรียนรวมบางชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101542501091055250138 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
ยาบหัวนาเวียงสาเวียงสา3--226----22641เรียนรวมบางชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101552501101055250138 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
ยาบหัวนาเวียงสาเวียงสา3--286----28651เรียนรวมบางชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101562501111055250138 บ้านนาก้ายาบหัวนาเวียงสาเวียงสา3--195----19541ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101582500651055250138 บ้านสาลีกส้านเวียงสาเวียงสา3132446----57871ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101592500611055250138 ชุมชนบ้านใหม่ส้านเวียงสาเวียงสา32221206----1428181ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550101602500931055250138 หาดทรายทองวิทยาคารส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3152366----51861ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101612500981055250138 บ้านส้านนาหนองใหม่ส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3182336----51861ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101622500951055250138 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
ไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3--256----25641เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101632500961055250138 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
ไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3--21----2121เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101642500911055250138 บ้านไหล่น่านไหล่น่านเวียงสาเวียงสา393426----51961ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101662500941055250138 ริมฝั่งว้าวิทยาไหล่น่านเวียงสาเวียงสา393316----40941ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101672501071055250138 บ้านชมพูอ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4122496----61881ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101682500661055250138 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา462296----35841เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101692501051055250138 บ้านฝั่งหมิ่นอ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา472165----23731ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101702501061055250138 บ้านห้วยน้ำอุ่นอ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4152606----75891ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101712500861055250138 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4--146----14621เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101722500841055250138 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา432145----17721เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101732500851055250138 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา432226----25831เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101742500781055250138 บ้านปงสนุกปงสนุกเวียงสาเวียงสา4--646193--83991ปกติประถม - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101752503291055250138 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น12621136----1398171ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550101762503301055250138 บ้านค้างอ้อยนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1152706----858111ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101772503311055250138 บ้านน้ำเลานาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1112356----46861ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101782503321055250138 บ้านห้วยนายนาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1--256----25641ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101802503271055250138 บ้านคำเรืองบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น182326----40851ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101812503281055250138 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
บ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1-----------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101822503251055250138 ชุมชนบ้านบ่อแก้วบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น13921176----1568201ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550101832503261055250138 บ้านนายางบ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1282806----1088141ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101842503351055250138 บ้านปิงในปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น282396----47861ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101852503361055250138 บ้านปิงหลวงปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2172796----968121ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101862503371055250138 บ้านน้ำแพะปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2--275----27551ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101872503381055250138 บ้านน้ำลีปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น241125----16631ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101882503391055250138 บ้านน้ำเคิมปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2--146----14621ปกติประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101892503401055250138 บ้านนาคาเมืองลีนาหมื่นนาหมื่น2112396----50861ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101902503411055250138 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองลีนาหมื่นนาหมื่น2152286----43851เรียนรวมบางชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101912503421055250138 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองลีนาหมื่นนาหมื่น2--144----14441เรียนรวมทุกชั้นประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101922503471055250138 บ้านโป่งคำดู่พงษ์สันติสุขสันติสุข111716----827121ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101942503501055250138 บ้านดู่พงษ์ดู่พงษ์สันติสุขสันติสุข4331646----2079231ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
550101952503451055250138 บ้านสบยางป่าแลวหลวงสันติสุขสันติสุข122396----51861ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101972503431055250138 ป่าแลวหลวงวิทยาป่าแลวหลวงสันติสุขสันติสุข3121076353--17311161ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101982503511055250138 บ้านป่าแดดพงษ์สันติสุขสันติสุข122546----66881ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101992503521055250138 บ้านศรีบุญเรืองพงษ์สันติสุขสันติสุข142566----70891ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102002503531055250138 บ้านห้วยแฮ้วพงษ์สันติสุขสันติสุข232626263--11111101ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102012503541055250138 บ้านศรีนาม่านพงษ์สันติสุขสันติสุข322806263--13811131ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550102022503551055250138 ราษฎร์รัฐพัฒนาพงษ์สันติสุขสันติสุข172756343--12611111ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550102032503561055250138 บ้านดอนไพรวัลย์พงษ์สันติสุขสันติสุข162826----988121ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102042503571055250138 บ้านปางช้างพงษ์สันติสุขสันติสุข192466----65881ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102072504251055250138 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ท่าน้าวภูเพียงภูเพียง1343986----1329151ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550102082504231055250138 บ้านม่วงใหม่นาปังภูเพียงภูเพียง1172636----808101ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102092504221055250138 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
นาปังภูเพียงภูเพียง132206----23831เรียนรวมทุกชั้นปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102112503991055250138 บ้านน้ำเกี๋ยนน้ำเกี๋ยนภูเพียงภูเพียง1182756293--12211111ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550102132504001055250138 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
น้ำแก่นภูเพียงภูเพียง1-----------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102142504011055250138 บ้านน้ำแก่นเหนือน้ำแก่นภูเพียงภูเพียง1222526----74891ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102162504051055250138 บ้านทุ่งน้อยฝายแก้วภูเพียงภูเพียง1272946553--17611161ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550102172504081055250138 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ฝายแก้วภูเพียงภูเพียง1-----------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102192504111055250138 บ้านห้วยไฮฝายแก้วภูเพียงภูเพียง273206123--391231ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102212504121055250138 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ฝายแก้วภูเพียงภูเพียง2-----------1เรียนรวมทุกชั้นไม่มีนักเรียนขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102232504191055250138 บ้านหัวเวียงเหนือฝายแก้วภูเพียงภูเพียง273205----27831ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102242504031055250138 บ้านม่วงตึ๊ดม่วงตึ๊ดภูเพียงภูเพียง2142516----65881ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102262504151055250138 บ้านเมืองจังเมืองจังภูเพียงภูเพียง2101526----62791ปกติปฐมวัย - ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102282504171055250138 บ้านหาดเค็ดเมืองจังภูเพียงภูเพียง291606263--9510101ปกติปฐมวัย - ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1