จำนวนนักเรียน จำแนกตามสัญชาติ


  ตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564

สัญชาติ ปฐมวัย ประถมศึกษา ม.ต้น/ขยายโอกาส ม.ปลาย/เทียบเท่า รวมทั้งสิ้น

รหัสโรงเรียนอำเภอกลุ่มประเภทปฐมวัยประถมศึกษาม.ต้น/ขยายโกาสม.ปลาย/เทียบเท่ารวมทั้งสิ้น
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด1435--49
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1ไทย1435--49
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1กัมพูชา-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1เกาหลีใต้-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1จีน-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1ซาอุดีอาระเบีย-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1ญี่ปุ่น-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1เนปาล-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1ปากีสถาน-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1เมียนมา-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1ฟิลิปปิน-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1มาเลเซีย-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1ลาว-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1เวียดนาม-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1ศรีลังกา-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1สิงคโปร์-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1อินเดีย-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1อินโดนีเซีย-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด245842-124
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1ไทย245842-124
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1กัมพูชา-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1เกาหลีใต้-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1จีน-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1ซาอุดีอาระเบีย-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1ญี่ปุ่น-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1เนปาล-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1ปากีสถาน-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1เมียนมา-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1ฟิลิปปิน-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1มาเลเซีย-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1ลาว-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1เวียดนาม-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1ศรีลังกา-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1สิงคโปร์-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1อินเดีย-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1อินโดนีเซีย-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด-14--14
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1ไทย-14--14
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1กัมพูชา-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1เกาหลีใต้-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1จีน-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1ซาอุดีอาระเบีย-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1ญี่ปุ่น-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1เนปาล-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1ปากีสถาน-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1เมียนมา-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1ฟิลิปปิน-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1มาเลเซีย-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1ลาว-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1เวียดนาม-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1ศรีลังกา-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1สิงคโปร์-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1อินเดีย-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1อินโดนีเซีย-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด214633-100
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1ไทย214633-100
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1กัมพูชา-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1เกาหลีใต้-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1จีน-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1ซาอุดีอาระเบีย-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1ญี่ปุ่น-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1เนปาล-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1ปากีสถาน-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1เมียนมา-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1ฟิลิปปิน-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1มาเลเซีย-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1ลาว-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1เวียดนาม-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1ศรีลังกา-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1สิงคโปร์-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1อินเดีย-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1อินโดนีเซีย-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ไทย-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1กัมพูชา-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เกาหลีใต้-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1จีน-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ซาอุดีอาระเบีย-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ญี่ปุ่น-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เนปาล-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ปากีสถาน-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เมียนมา-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ฟิลิปปิน-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1มาเลเซีย-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ลาว-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เวียดนาม-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ศรีลังกา-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1สิงคโปร์-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อินเดีย-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อินโดนีเซีย-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด1647--63
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1ไทย1645--61
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1กัมพูชา-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1เกาหลีใต้-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1จีน-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1ซาอุดีอาระเบีย-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1ญี่ปุ่น-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1เนปาล-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1ปากีสถาน-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1เมียนมา-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1ฟิลิปปิน-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1มาเลเซีย-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1ลาว-2--2
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1เวียดนาม-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1ศรีลังกา-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1สิงคโปร์-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1อินเดีย-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1อินโดนีเซีย-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด276730-124
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1ไทย276730-124
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1กัมพูชา-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1เกาหลีใต้-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1จีน-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1ซาอุดีอาระเบีย-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1ญี่ปุ่น-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1เนปาล-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1ปากีสถาน-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1เมียนมา-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1ฟิลิปปิน-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1มาเลเซีย-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1ลาว-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1เวียดนาม-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1ศรีลังกา-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1สิงคโปร์-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1อินเดีย-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1อินโดนีเซีย-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด2174--95
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1ไทย2174--95
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1กัมพูชา-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1เกาหลีใต้-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1จีน-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1ซาอุดีอาระเบีย-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1ญี่ปุ่น-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1เนปาล-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1ปากีสถาน-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1เมียนมา-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1ฟิลิปปิน-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1มาเลเซีย-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1ลาว-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1เวียดนาม-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1ศรีลังกา-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1สิงคโปร์-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1อินเดีย-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1อินโดนีเซีย-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด639--45
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1ไทย639--45
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1กัมพูชา-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1เกาหลีใต้-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1จีน-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1ซาอุดีอาระเบีย-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1ญี่ปุ่น-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1เนปาล-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1ปากีสถาน-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1เมียนมา-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1ฟิลิปปิน-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1มาเลเซีย-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1ลาว-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1เวียดนาม-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1ศรีลังกา-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1สิงคโปร์-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1อินเดีย-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1อินโดนีเซีย-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด715--22
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ไทย715--22
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1กัมพูชา-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เกาหลีใต้-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1จีน-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ซาอุดีอาระเบีย-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ญี่ปุ่น-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เนปาล-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ปากีสถาน-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เมียนมา-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ฟิลิปปิน-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1มาเลเซีย-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ลาว-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เวียดนาม-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ศรีลังกา-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1สิงคโปร์-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อินเดีย-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อินโดนีเซีย-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด832--40
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ไทย832--40
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1กัมพูชา-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เกาหลีใต้-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1จีน-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ซาอุดีอาระเบีย-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ญี่ปุ่น-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เนปาล-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ปากีสถาน-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เมียนมา-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ฟิลิปปิน-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1มาเลเซีย-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ลาว-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1เวียดนาม-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ศรีลังกา-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1สิงคโปร์-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อินเดีย-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อินโดนีเซีย-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด3851,360--1,745
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1ไทย3841,358--1,742
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1กัมพูชา-1--1
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1เกาหลีใต้-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1จีน-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1ซาอุดีอาระเบีย-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1ญี่ปุ่น-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1เนปาล-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1ปากีสถาน-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1เมียนมา-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1ฟิลิปปิน-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1มาเลเซีย-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1ลาว-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1เวียดนาม-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1ศรีลังกา-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1สิงคโปร์-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1อินเดีย-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1อินโดนีเซีย-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ1---1
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1อื่นๆ-1--1
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1นักเรียนทั้งหมด3281,217--1,545
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1ไทย3281,217--1,545
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1กัมพูชา-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1เกาหลีใต้-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1จีน-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1ซาอุดีอาระเบีย-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1ญี่ปุ่น-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1เนปาล-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1ปากีสถาน-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1เมียนมา-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1ฟิลิปปิน-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1มาเลเซีย-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1ลาว-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1เวียดนาม-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1ศรีลังกา-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1สิงคโปร์-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1อินเดีย-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1อินโดนีเซีย-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1อื่นๆ-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านเมือง1อายุนอกเกณฑ์-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด-10--10
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไทย-10--10
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2กัมพูชา-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2จีน-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เนปาล-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ปากีสถาน-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เมียนมา-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2มาเลเซีย-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ลาว-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เวียดนาม-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ศรีลังกา-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2สิงคโปร์-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อินเดีย-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด-2--2
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไทย-2--2
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2กัมพูชา-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2จีน-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เนปาล-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ปากีสถาน-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เมียนมา-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2มาเลเซีย-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ลาว-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เวียดนาม-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ศรีลังกา-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2สิงคโปร์-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อินเดีย-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ไทย-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2กัมพูชา-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2จีน-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2เนปาล-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ปากีสถาน-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2เมียนมา-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2มาเลเซีย-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ลาว-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2เวียดนาม-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ศรีลังกา-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2สิงคโปร์-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2อินเดีย-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไทย-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2กัมพูชา-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2จีน-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เนปาล-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ปากีสถาน-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เมียนมา-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2มาเลเซีย-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ลาว-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เวียดนาม-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ศรีลังกา-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2สิงคโปร์-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อินเดีย-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด288441-153
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2ไทย288440-152
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2กัมพูชา-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2จีน-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2เนปาล-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2ปากีสถาน-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2เมียนมา-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2มาเลเซีย-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2ลาว--1-1
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2เวียดนาม-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2ศรีลังกา-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2สิงคโปร์-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2อินเดีย-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด1856--74
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2ไทย1856--74
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2กัมพูชา-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2จีน-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2เนปาล-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2ปากีสถาน-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2เมียนมา-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2มาเลเซีย-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2ลาว-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2เวียดนาม-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2ศรีลังกา-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2สิงคโปร์-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2อินเดีย-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด93218-59
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2ไทย93218-59
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2กัมพูชา-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2จีน-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2เนปาล-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2ปากีสถาน-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2เมียนมา-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2มาเลเซีย-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2ลาว-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2เวียดนาม-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2ศรีลังกา-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2สิงคโปร์-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2อินเดีย-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด929--38
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2ไทย928--37
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2กัมพูชา-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2จีน-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2เนปาล-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2ปากีสถาน-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2เมียนมา-1--1
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2มาเลเซีย-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2ลาว-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2เวียดนาม-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2ศรีลังกา-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2สิงคโปร์-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2อินเดีย-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไทย-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2กัมพูชา-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2จีน-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เนปาล-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ปากีสถาน-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เมียนมา-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2มาเลเซีย-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ลาว-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เวียดนาม-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ศรีลังกา-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2สิงคโปร์-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อินเดีย-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด226425-111
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2ไทย226425-111
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2กัมพูชา-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2จีน-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2เนปาล-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2ปากีสถาน-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2เมียนมา-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2มาเลเซีย-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2ลาว-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2เวียดนาม-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2ศรีลังกา-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2สิงคโปร์-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2อินเดีย-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด634--40
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2ไทย634--40
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2กัมพูชา-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2จีน-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2เนปาล-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2ปากีสถาน-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2เมียนมา-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2มาเลเซีย-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2ลาว-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2เวียดนาม-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2ศรีลังกา-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2สิงคโปร์-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2อินเดีย-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด1036--46
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2ไทย1036--46
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2กัมพูชา-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2จีน-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2เนปาล-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2ปากีสถาน-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2เมียนมา-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2มาเลเซีย-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2ลาว-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2เวียดนาม-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2ศรีลังกา-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2สิงคโปร์-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2อินเดีย-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไทย-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2กัมพูชา-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2จีน-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เนปาล-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ปากีสถาน-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เมียนมา-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2มาเลเซีย-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ลาว-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เวียดนาม-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ศรีลังกา-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2สิงคโปร์-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อินเดีย-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด-3--3
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไทย-3--3
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2กัมพูชา-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2จีน-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เนปาล-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ปากีสถาน-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เมียนมา-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2มาเลเซีย-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ลาว-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2เวียดนาม-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ศรีลังกา-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2สิงคโปร์-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อินเดีย-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2นักเรียนทั้งหมด1946--65
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2ไทย1946--65
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2กัมพูชา-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2เกาหลีใต้-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2จีน-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2ซาอุดีอาระเบีย-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2ญี่ปุ่น-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2เนปาล-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2ปากีสถาน-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2เมียนมา-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2ฟิลิปปิน-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2มาเลเซีย-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2ลาว-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2เวียดนาม-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2ศรีลังกา-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2สิงคโปร์-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2อินเดีย-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2อินโดนีเซีย-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2อื่นๆ-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านเมือง2อายุนอกเกณฑ์-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด1849--67
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3ไทย1849--67
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3กัมพูชา-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3เกาหลีใต้-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3จีน-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3ซาอุดีอาระเบีย-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3ญี่ปุ่น-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3เนปาล-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3ปากีสถาน-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3เมียนมา-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3ฟิลิปปิน-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3มาเลเซีย-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3ลาว-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3เวียดนาม-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3ศรีลังกา-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3สิงคโปร์-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3อินเดีย-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3อินโดนีเซีย-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3อื่นๆ-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด5118089-320
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3ไทย5117989-319
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3กัมพูชา-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3เกาหลีใต้-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3จีน-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3ซาอุดีอาระเบีย-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3ญี่ปุ่น-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3เนปาล-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3ปากีสถาน-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3เมียนมา-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3ฟิลิปปิน-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3มาเลเซีย-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3ลาว-1--1
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3เวียดนาม-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3ศรีลังกา-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3สิงคโปร์-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3อินเดีย-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3อินโดนีเซีย-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3อื่นๆ-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ไทย-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3กัมพูชา-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เกาหลีใต้-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3จีน-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ซาอุดีอาระเบีย-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ญี่ปุ่น-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เนปาล-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ปากีสถาน-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เมียนมา-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ฟิลิปปิน-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3มาเลเซีย-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ลาว-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เวียดนาม-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ศรีลังกา-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3สิงคโปร์-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อินเดีย-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อินโดนีเซีย-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อื่นๆ-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด77224102-403
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3ไทย77224102-403
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3กัมพูชา-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3เกาหลีใต้-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3จีน-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3ซาอุดีอาระเบีย-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3ญี่ปุ่น-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3เนปาล-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3ปากีสถาน-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3เมียนมา-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3ฟิลิปปิน-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3มาเลเซีย-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3ลาว-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3เวียดนาม-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3ศรีลังกา-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3สิงคโปร์-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3อินเดีย-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3อินโดนีเซีย-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3อื่นๆ-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด6619981-346
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3ไทย6519780-342
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3กัมพูชา-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3เกาหลีใต้-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3จีน-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3ซาอุดีอาระเบีย-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3ญี่ปุ่น-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3เนปาล-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3ปากีสถาน-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3เมียนมา-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3ฟิลิปปิน-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3มาเลเซีย-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3ลาว11--2
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3เวียดนาม-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3ศรีลังกา-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3สิงคโปร์-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3อินเดีย-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3อินโดนีเซีย-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ-11-2
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3อื่นๆ-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด319--22
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ไทย319--22
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3กัมพูชา-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เกาหลีใต้-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3จีน-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ซาอุดีอาระเบีย-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ญี่ปุ่น-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เนปาล-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ปากีสถาน-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เมียนมา-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ฟิลิปปิน-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3มาเลเซีย-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ลาว-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เวียดนาม-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ศรีลังกา-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3สิงคโปร์-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อินเดีย-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อินโดนีเซีย-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อื่นๆ-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด-1716-33
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3ไทย-1716-33
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3กัมพูชา-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3เกาหลีใต้-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3จีน-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3ซาอุดีอาระเบีย-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3ญี่ปุ่น-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3เนปาล-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3ปากีสถาน-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3เมียนมา-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3ฟิลิปปิน-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3มาเลเซีย-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3ลาว-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3เวียดนาม-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3ศรีลังกา-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3สิงคโปร์-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3อินเดีย-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3อินโดนีเซีย-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3อื่นๆ-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด-8--8
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ไทย-8--8
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3กัมพูชา-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เกาหลีใต้-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3จีน-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ซาอุดีอาระเบีย-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ญี่ปุ่น-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เนปาล-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ปากีสถาน-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เมียนมา-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ฟิลิปปิน-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3มาเลเซีย-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ลาว-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เวียดนาม-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ศรีลังกา-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3สิงคโปร์-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อินเดีย-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อินโดนีเซีย-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อื่นๆ-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด-33--33
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3ไทย-33--33
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3กัมพูชา-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3เกาหลีใต้-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3จีน-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3ซาอุดีอาระเบีย-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3ญี่ปุ่น-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3เนปาล-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3ปากีสถาน-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3เมียนมา-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3ฟิลิปปิน-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3มาเลเซีย-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3ลาว-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3เวียดนาม-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3ศรีลังกา-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3สิงคโปร์-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3อินเดีย-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3อินโดนีเซีย-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3อื่นๆ-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ไทย-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3กัมพูชา-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เกาหลีใต้-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3จีน-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ซาอุดีอาระเบีย-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ญี่ปุ่น-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เนปาล-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ปากีสถาน-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เมียนมา-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ฟิลิปปิน-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3มาเลเซีย-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ลาว-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3เวียดนาม-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ศรีลังกา-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3สิงคโปร์-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อินเดีย-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อินโดนีเซีย-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อื่นๆ-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3นักเรียนทั้งหมด237745-145
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3ไทย237645-144
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3กัมพูชา-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3เกาหลีใต้-1--1
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3จีน-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3ซาอุดีอาระเบีย-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3ญี่ปุ่น-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3เนปาล-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3ปากีสถาน-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3เมียนมา-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3ฟิลิปปิน-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3มาเลเซีย-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3ลาว-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3เวียดนาม-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3ศรีลังกา-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3สิงคโปร์-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3อินเดีย-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3อินโดนีเซีย-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3อื่นๆ-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านเมือง3อายุนอกเกณฑ์-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด44730-81
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมไทย44730-81
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมกัมพูชา-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมเกาหลีใต้-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมจีน-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมซาอุดีอาระเบีย-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมญี่ปุ่น-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมเนปาล-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมปากีสถาน-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมเมียนมา-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมฟิลิปปิน-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมมาเลเซีย-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมลาว-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมเวียดนาม-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมศรีลังกา-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมสิงคโปร์-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมอินเดีย-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมอินโดนีเซีย-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด840--48
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมไทย839--47
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมกัมพูชา-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมเกาหลีใต้-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมจีน-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมซาอุดีอาระเบีย-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมญี่ปุ่น-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมเนปาล-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมปากีสถาน-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมเมียนมา-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมฟิลิปปิน-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมมาเลเซีย-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมลาว-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมเวียดนาม-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมศรีลังกา-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมสิงคโปร์-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมอินเดีย-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมอินโดนีเซีย-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด-38--38
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมไทย-38--38
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมกัมพูชา-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมเกาหลีใต้-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมจีน-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมซาอุดีอาระเบีย-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมญี่ปุ่น-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมเนปาล-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมปากีสถาน-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมเมียนมา-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมฟิลิปปิน-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมมาเลเซีย-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมลาว-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมเวียดนาม-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมศรีลังกา-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมสิงคโปร์-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมอินเดีย-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมอินโดนีเซีย-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด106726-103
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมไทย106726-103
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมกัมพูชา-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมเกาหลีใต้-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมจีน-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมซาอุดีอาระเบีย-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมญี่ปุ่น-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมเนปาล-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมปากีสถาน-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมเมียนมา-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมฟิลิปปิน-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมมาเลเซีย-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมลาว-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมเวียดนาม-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมศรีลังกา-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมสิงคโปร์-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมอินเดีย-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมอินโดนีเซีย-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมไทย-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมกัมพูชา-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมเกาหลีใต้-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมจีน-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมซาอุดีอาระเบีย-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมญี่ปุ่น-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมเนปาล-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมปากีสถาน-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมเมียนมา-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมฟิลิปปิน-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมมาเลเซีย-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมลาว-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมเวียดนาม-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมศรีลังกา-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมสิงคโปร์-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมอินเดีย-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมอินโดนีเซีย-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด4115446-241
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมไทย4015045-235
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมกัมพูชา-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมเกาหลีใต้-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมจีน-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมซาอุดีอาระเบีย-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมญี่ปุ่น-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมเนปาล-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมปากีสถาน-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมเมียนมา-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมฟิลิปปิน-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมมาเลเซีย-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมลาว-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมเวียดนาม-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมศรีลังกา-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมสิงคโปร์-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมอินเดีย-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมอินโดนีเซีย-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมไม่ปรากฎสัญชาติ--1-1
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมอื่นๆ14--5
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด4022765-332
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมไทย4022565-330
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมกัมพูชา-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมเกาหลีใต้-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมจีน-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมซาอุดีอาระเบีย-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมญี่ปุ่น-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมเนปาล-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมปากีสถาน-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมเมียนมา-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมฟิลิปปิน-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมมาเลเซีย-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมลาว-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมเวียดนาม-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมศรีลังกา-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมสิงคโปร์-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมอินเดีย-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมอินโดนีเซีย-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-1--1
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด117542-128
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมไทย117342-126
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมกัมพูชา-2--2
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมเกาหลีใต้-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมจีน-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมซาอุดีอาระเบีย-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมญี่ปุ่น-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมเนปาล-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมปากีสถาน-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมเมียนมา-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมฟิลิปปิน-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมมาเลเซีย-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมลาว-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมเวียดนาม-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมศรีลังกา-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมสิงคโปร์-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมอินเดีย-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมอินโดนีเซีย-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด651--57
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมไทย651--57
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมกัมพูชา-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมเกาหลีใต้-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมจีน-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมซาอุดีอาระเบีย-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมญี่ปุ่น-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมเนปาล-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมปากีสถาน-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมเมียนมา-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมฟิลิปปิน-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมมาเลเซีย-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมลาว-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมเวียดนาม-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมศรีลังกา-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมสิงคโปร์-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมอินเดีย-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมอินโดนีเซีย-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด547--52
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมไทย547--52
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมกัมพูชา-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมเกาหลีใต้-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมจีน-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมซาอุดีอาระเบีย-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมญี่ปุ่น-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมเนปาล-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมปากีสถาน-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมเมียนมา-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมฟิลิปปิน-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมมาเลเซีย-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมลาว-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมเวียดนาม-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมศรีลังกา-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมสิงคโปร์-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมอินเดีย-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมอินโดนีเซีย-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด-27--27
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมไทย-27--27
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมกัมพูชา-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมเกาหลีใต้-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมจีน-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมซาอุดีอาระเบีย-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมญี่ปุ่น-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมเนปาล-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมปากีสถาน-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมเมียนมา-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมฟิลิปปิน-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมมาเลเซีย-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมลาว-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมเวียดนาม-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมศรีลังกา-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมสิงคโปร์-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมอินเดีย-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมอินโดนีเซีย-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010063 บ้านพรหมแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด27197--224
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมไทย27197--224
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมกัมพูชา-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมเกาหลีใต้-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมจีน-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมซาอุดีอาระเบีย-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมญี่ปุ่น-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมเนปาล-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมปากีสถาน-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมเมียนมา-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมฟิลิปปิน-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมมาเลเซีย-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมลาว-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมเวียดนาม-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมศรีลังกา-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมสิงคโปร์-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมอินเดีย-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมอินโดนีเซีย-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด332--35
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมไทย331--34
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมกัมพูชา-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมเกาหลีใต้-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมจีน-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมซาอุดีอาระเบีย-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมญี่ปุ่น-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมเนปาล-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมปากีสถาน-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมเมียนมา-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมฟิลิปปิน-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมมาเลเซีย-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมลาว-1--1
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมเวียดนาม-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมศรีลังกา-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมสิงคโปร์-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมอินเดีย-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมอินโดนีเซีย-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมนักเรียนทั้งหมด-31--31
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมไทย-31--31
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมกัมพูชา-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมเกาหลีใต้-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมจีน-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมซาอุดีอาระเบีย-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมญี่ปุ่น-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมเนปาล-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมปากีสถาน-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมเมียนมา-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมฟิลิปปิน-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมมาเลเซีย-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมลาว-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมเวียดนาม-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมศรีลังกา-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมสิงคโปร์-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมอินเดีย-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมอินโดนีเซีย-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมอื่นๆ-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมข้อมูลผิดปกติ-----
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมแม่จริมอายุนอกเกณฑ์-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด2180--101
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงไทย2179--100
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงกัมพูชา-1--1
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงเกาหลีใต้-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงจีน-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงซาอุดีอาระเบีย-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงญี่ปุ่น-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงเนปาล-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงปากีสถาน-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงเมียนมา-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงฟิลิปปิน-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงมาเลเซีย-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงลาว-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงเวียดนาม-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงศรีลังกา-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงสิงคโปร์-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงอินเดีย-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงอินโดนีเซีย-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ-----
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด-13--13
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงไทย-13--13
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงกัมพูชา-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเกาหลีใต้-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงจีน-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงซาอุดีอาระเบีย-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงญี่ปุ่น-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเนปาล-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงปากีสถาน-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเมียนมา-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงฟิลิปปิน-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงมาเลเซีย-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงลาว-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเวียดนาม-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงศรีลังกา-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงสิงคโปร์-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอินเดีย-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอินโดนีเซีย-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ-----
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด3292--124
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงไทย3292--124
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงกัมพูชา-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงเกาหลีใต้-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงจีน-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงซาอุดีอาระเบีย-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงญี่ปุ่น-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงเนปาล-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงปากีสถาน-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงเมียนมา-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงฟิลิปปิน-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงมาเลเซีย-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงลาว-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงเวียดนาม-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงศรีลังกา-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงสิงคโปร์-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงอินเดีย-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงอินโดนีเซีย-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ-----
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด207421-115
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงไทย207421-115
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงกัมพูชา-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงเกาหลีใต้-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงจีน-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงซาอุดีอาระเบีย-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงญี่ปุ่น-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงเนปาล-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงปากีสถาน-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงเมียนมา-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงฟิลิปปิน-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงมาเลเซีย-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงลาว-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงเวียดนาม-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงศรีลังกา-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงสิงคโปร์-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงอินเดีย-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงอินโดนีเซีย-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ-----
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด50146--196
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงไทย50146--196
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงกัมพูชา-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงเกาหลีใต้-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงจีน-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงซาอุดีอาระเบีย-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงญี่ปุ่น-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงเนปาล-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงปากีสถาน-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงเมียนมา-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงฟิลิปปิน-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงมาเลเซีย-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงลาว-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงเวียดนาม-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงศรีลังกา-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงสิงคโปร์-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงอินเดีย-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงอินโดนีเซีย-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ-----
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงไทย-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงกัมพูชา-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเกาหลีใต้-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงจีน-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงซาอุดีอาระเบีย-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงญี่ปุ่น-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเนปาล-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงปากีสถาน-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเมียนมา-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงฟิลิปปิน-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงมาเลเซีย-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงลาว-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงเวียดนาม-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงศรีลังกา-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงสิงคโปร์-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอินเดีย-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอินโดนีเซีย-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ-----
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด2757--84
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงไทย2757--84
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงกัมพูชา-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงเกาหลีใต้-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงจีน-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงซาอุดีอาระเบีย-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงญี่ปุ่น-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงเนปาล-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงปากีสถาน-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงเมียนมา-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงฟิลิปปิน-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงมาเลเซีย-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงลาว-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงเวียดนาม-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงศรีลังกา-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงสิงคโปร์-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงอินเดีย-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงอินโดนีเซีย-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ-----
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงนักเรียนทั้งหมด2179--100
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงไทย2179--100
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงกัมพูชา-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงเกาหลีใต้-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงจีน-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงซาอุดีอาระเบีย-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงญี่ปุ่น-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงเนปาล-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงปากีสถาน-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงเมียนมา-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงฟิลิปปิน-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงมาเลเซีย-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงลาว-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงเวียดนาม-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงศรีลังกา-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงสิงคโปร์-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงอินเดีย-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงอินโดนีเซีย-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงอื่นๆ-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงข้อมูลผิดปกติ-----
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงบ้านหลวงอายุนอกเกณฑ์-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด530--35
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ไทย530--35
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1กัมพูชา-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เกาหลีใต้-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1จีน-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ซาอุดีอาระเบีย-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ญี่ปุ่น-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เนปาล-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ปากีสถาน-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เมียนมา-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ฟิลิปปิน-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1มาเลเซีย-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ลาว-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เวียดนาม-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ศรีลังกา-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1สิงคโปร์-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อินเดีย-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อินโดนีเซีย-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด633--39
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1ไทย633--39
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1กัมพูชา-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1เกาหลีใต้-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1จีน-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1ซาอุดีอาระเบีย-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1ญี่ปุ่น-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1เนปาล-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1ปากีสถาน-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1เมียนมา-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1ฟิลิปปิน-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1มาเลเซีย-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1ลาว-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1เวียดนาม-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1ศรีลังกา-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1สิงคโปร์-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1อินเดีย-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1อินโดนีเซีย-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1อื่นๆ-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด316--19
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1ไทย316--19
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1กัมพูชา-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1เกาหลีใต้-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1จีน-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1ซาอุดีอาระเบีย-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1ญี่ปุ่น-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1เนปาล-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1ปากีสถาน-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1เมียนมา-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1ฟิลิปปิน-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1มาเลเซีย-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1ลาว-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1เวียดนาม-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1ศรีลังกา-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1สิงคโปร์-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1อินเดีย-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1อินโดนีเซีย-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1อื่นๆ-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด1428--42
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ไทย1428--42
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1กัมพูชา-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เกาหลีใต้-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1จีน-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ซาอุดีอาระเบีย-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ญี่ปุ่น-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เนปาล-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ปากีสถาน-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เมียนมา-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ฟิลิปปิน-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1มาเลเซีย-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ลาว-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เวียดนาม-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ศรีลังกา-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1สิงคโปร์-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อินเดีย-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อินโดนีเซีย-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด416--20
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ไทย416--20
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1กัมพูชา-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เกาหลีใต้-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1จีน-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ซาอุดีอาระเบีย-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ญี่ปุ่น-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เนปาล-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ปากีสถาน-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เมียนมา-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ฟิลิปปิน-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1มาเลเซีย-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ลาว-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1เวียดนาม-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ศรีลังกา-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1สิงคโปร์-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อินเดีย-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อินโดนีเซีย-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด96461--557
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1ไทย96460--556
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1กัมพูชา-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1เกาหลีใต้-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1จีน-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1ซาอุดีอาระเบีย-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1ญี่ปุ่น-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1เนปาล-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1ปากีสถาน-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1เมียนมา-1--1
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1ฟิลิปปิน-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1มาเลเซีย-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1ลาว-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1เวียดนาม-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1ศรีลังกา-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1สิงคโปร์-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1อินเดีย-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1อินโดนีเซีย-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1อื่นๆ-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด1040--50
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1ไทย1040--50
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1กัมพูชา-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1เกาหลีใต้-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1จีน-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1ซาอุดีอาระเบีย-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1ญี่ปุ่น-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1เนปาล-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1ปากีสถาน-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1เมียนมา-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1ฟิลิปปิน-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1มาเลเซีย-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1ลาว-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1เวียดนาม-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1ศรีลังกา-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1สิงคโปร์-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1อินเดีย-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1อินโดนีเซีย-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1อื่นๆ-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด1331--44
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1ไทย1331--44
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1กัมพูชา-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1เกาหลีใต้-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1จีน-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1ซาอุดีอาระเบีย-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1ญี่ปุ่น-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1เนปาล-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1ปากีสถาน-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1เมียนมา-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1ฟิลิปปิน-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1มาเลเซีย-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1ลาว-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1เวียดนาม-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1ศรีลังกา-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1สิงคโปร์-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1อินเดีย-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1อินโดนีเซีย-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1อื่นๆ-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด822--30
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1ไทย822--30
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1กัมพูชา-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1เกาหลีใต้-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1จีน-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1ซาอุดีอาระเบีย-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1ญี่ปุ่น-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1เนปาล-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1ปากีสถาน-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1เมียนมา-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1ฟิลิปปิน-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1มาเลเซีย-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1ลาว-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1เวียดนาม-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1ศรีลังกา-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1สิงคโปร์-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1อินเดีย-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1อินโดนีเซีย-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1อื่นๆ-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1นักเรียนทั้งหมด2511530-170
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1ไทย2511530-170
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1กัมพูชา-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1เกาหลีใต้-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1จีน-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1ซาอุดีอาระเบีย-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1ญี่ปุ่น-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1เนปาล-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1ปากีสถาน-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1เมียนมา-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1ฟิลิปปิน-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1มาเลเซีย-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1ลาว-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1เวียดนาม-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1ศรีลังกา-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1สิงคโปร์-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1อินเดีย-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1อินโดนีเซีย-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1อื่นๆ-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010092 บ้านเปานาน้อยนาน้อย1อายุนอกเกณฑ์-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด3213843-213
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2ไทย3213643-211
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2กัมพูชา-1--1
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2เกาหลีใต้-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2จีน-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2ซาอุดีอาระเบีย-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2ญี่ปุ่น-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2เนปาล-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2ปากีสถาน-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2เมียนมา-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2ฟิลิปปิน-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2มาเลเซีย-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2ลาว-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2เวียดนาม-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2ศรีลังกา-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2สิงคโปร์-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2อินเดีย-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2อินโดนีเซีย-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2ไม่ปรากฎสัญชาติ-1--1
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2อื่นๆ-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด297622-127
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2ไทย297622-127
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2กัมพูชา-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2เกาหลีใต้-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2จีน-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2ซาอุดีอาระเบีย-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2ญี่ปุ่น-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2เนปาล-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2ปากีสถาน-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2เมียนมา-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2ฟิลิปปิน-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2มาเลเซีย-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2ลาว-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2เวียดนาม-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2ศรีลังกา-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2สิงคโปร์-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2อินเดีย-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2อินโดนีเซีย-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด316--19
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2ไทย316--19
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2กัมพูชา-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2เกาหลีใต้-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2จีน-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2ซาอุดีอาระเบีย-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2ญี่ปุ่น-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2เนปาล-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2ปากีสถาน-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2เมียนมา-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2ฟิลิปปิน-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2มาเลเซีย-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2ลาว-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2เวียดนาม-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2ศรีลังกา-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2สิงคโปร์-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2อินเดีย-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2อินโดนีเซีย-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2อื่นๆ-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด2998--127
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2ไทย2996--125
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2กัมพูชา-2--2
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2เกาหลีใต้-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2จีน-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2ซาอุดีอาระเบีย-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2ญี่ปุ่น-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2เนปาล-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2ปากีสถาน-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2เมียนมา-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2ฟิลิปปิน-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2มาเลเซีย-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2ลาว-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2เวียดนาม-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2ศรีลังกา-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2สิงคโปร์-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2อินเดีย-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2อินโดนีเซีย-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010096 บ้านใหม่นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด2458--82
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2ไทย2458--82
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2กัมพูชา-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2เกาหลีใต้-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2จีน-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2ซาอุดีอาระเบีย-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2ญี่ปุ่น-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2เนปาล-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2ปากีสถาน-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2เมียนมา-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2ฟิลิปปิน-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2มาเลเซีย-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2ลาว-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2เวียดนาม-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2ศรีลังกา-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2สิงคโปร์-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2อินเดีย-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2อินโดนีเซีย-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2อื่นๆ-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ไทย-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2กัมพูชา-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2เกาหลีใต้-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2จีน-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ซาอุดีอาระเบีย-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ญี่ปุ่น-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2เนปาล-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ปากีสถาน-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2เมียนมา-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ฟิลิปปิน-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2มาเลเซีย-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ลาว-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2เวียดนาม-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ศรีลังกา-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2สิงคโปร์-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2อินเดีย-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2อินโดนีเซีย-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด1669--85
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2ไทย1669--85
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2กัมพูชา-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2เกาหลีใต้-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2จีน-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2ซาอุดีอาระเบีย-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2ญี่ปุ่น-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2เนปาล-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2ปากีสถาน-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2เมียนมา-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2ฟิลิปปิน-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2มาเลเซีย-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2ลาว-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2เวียดนาม-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2ศรีลังกา-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2สิงคโปร์-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2อินเดีย-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2อินโดนีเซีย-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2อื่นๆ-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด1845--63
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2ไทย1845--63
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2กัมพูชา-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2เกาหลีใต้-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2จีน-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2ซาอุดีอาระเบีย-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2ญี่ปุ่น-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2เนปาล-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2ปากีสถาน-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2เมียนมา-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2ฟิลิปปิน-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2มาเลเซีย-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2ลาว-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2เวียดนาม-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2ศรีลังกา-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2สิงคโปร์-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2อินเดีย-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2อินโดนีเซีย-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2นักเรียนทั้งหมด-31--31
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ไทย-31--31
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2กัมพูชา-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2เกาหลีใต้-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2จีน-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ซาอุดีอาระเบีย-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ญี่ปุ่น-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2เนปาล-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ปากีสถาน-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2เมียนมา-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ฟิลิปปิน-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2มาเลเซีย-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ลาว-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2เวียดนาม-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ศรีลังกา-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2สิงคโปร์-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2อินเดีย-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2อินโดนีเซีย-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2อื่นๆ-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย2อายุนอกเกณฑ์-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด2038--58
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ไทย2038--58
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3กัมพูชา-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3เกาหลีใต้-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3จีน-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ซาอุดีอาระเบีย-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ญี่ปุ่น-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3เนปาล-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ปากีสถาน-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3เมียนมา-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ฟิลิปปิน-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3มาเลเซีย-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ลาว-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3เวียดนาม-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ศรีลังกา-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3สิงคโปร์-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3อินเดีย-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3อินโดนีเซีย-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด5111731-199
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3ไทย5111731-199
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3กัมพูชา-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3เกาหลีใต้-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3จีน-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3ซาอุดีอาระเบีย-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3ญี่ปุ่น-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3เนปาล-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3ปากีสถาน-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3เมียนมา-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3ฟิลิปปิน-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3มาเลเซีย-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3ลาว-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3เวียดนาม-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3ศรีลังกา-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3สิงคโปร์-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3อินเดีย-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3อินโดนีเซีย-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3อื่นๆ-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010105 บ้านนานาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด736--43
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3ไทย736--43
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3กัมพูชา-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3เกาหลีใต้-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3จีน-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3ซาอุดีอาระเบีย-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3ญี่ปุ่น-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3เนปาล-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3ปากีสถาน-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3เมียนมา-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3ฟิลิปปิน-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3มาเลเซีย-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3ลาว-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3เวียดนาม-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3ศรีลังกา-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3สิงคโปร์-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3อินเดีย-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3อินโดนีเซีย-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3อื่นๆ-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด188030-128
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3ไทย188030-128
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3กัมพูชา-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3เกาหลีใต้-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3จีน-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3ซาอุดีอาระเบีย-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3ญี่ปุ่น-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3เนปาล-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3ปากีสถาน-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3เมียนมา-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3ฟิลิปปิน-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3มาเลเซีย-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3ลาว-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3เวียดนาม-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3ศรีลังกา-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3สิงคโปร์-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3อินเดีย-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3อินโดนีเซีย-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3อื่นๆ-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010108 บ้านสันทะนาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด1444--58
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3ไทย1444--58
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3กัมพูชา-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3เกาหลีใต้-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3จีน-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3ซาอุดีอาระเบีย-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3ญี่ปุ่น-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3เนปาล-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3ปากีสถาน-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3เมียนมา-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3ฟิลิปปิน-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3มาเลเซีย-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3ลาว-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3เวียดนาม-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3ศรีลังกา-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3สิงคโปร์-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3อินเดีย-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3อินโดนีเซีย-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3อื่นๆ-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด1239--51
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3ไทย1239--51
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3กัมพูชา-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3เกาหลีใต้-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3จีน-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3ซาอุดีอาระเบีย-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3ญี่ปุ่น-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3เนปาล-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3ปากีสถาน-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3เมียนมา-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3ฟิลิปปิน-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3มาเลเซีย-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3ลาว-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3เวียดนาม-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3ศรีลังกา-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3สิงคโปร์-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3อินเดีย-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3อินโดนีเซีย-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3อื่นๆ-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ไทย-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3กัมพูชา-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3เกาหลีใต้-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3จีน-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ซาอุดีอาระเบีย-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ญี่ปุ่น-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3เนปาล-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ปากีสถาน-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3เมียนมา-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ฟิลิปปิน-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3มาเลเซีย-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ลาว-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3เวียดนาม-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ศรีลังกา-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3สิงคโปร์-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3อินเดีย-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3อินโดนีเซีย-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด619--25
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3ไทย619--25
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3กัมพูชา-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3เกาหลีใต้-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3จีน-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3ซาอุดีอาระเบีย-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3ญี่ปุ่น-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3เนปาล-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3ปากีสถาน-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3เมียนมา-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3ฟิลิปปิน-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3มาเลเซีย-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3ลาว-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3เวียดนาม-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3ศรีลังกา-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3สิงคโปร์-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3อินเดีย-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3อินโดนีเซีย-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3อื่นๆ-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010112 บ้านส้านนาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3นักเรียนทั้งหมด12024279-441
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3ไทย12024279-441
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3กัมพูชา-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3เกาหลีใต้-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3จีน-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3ซาอุดีอาระเบีย-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3ญี่ปุ่น-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3เนปาล-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3ปากีสถาน-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3เมียนมา-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3ฟิลิปปิน-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3มาเลเซีย-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3ลาว-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3เวียดนาม-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3ศรีลังกา-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3สิงคโปร์-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3อินเดีย-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3อินโดนีเซีย-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3อื่นๆ-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยนาน้อย3อายุนอกเกณฑ์-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด47545--592
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ไทย47545--592
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1กัมพูชา-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1เกาหลีใต้-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1จีน-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ซาอุดีอาระเบีย-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ญี่ปุ่น-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1เนปาล-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ปากีสถาน-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1เมียนมา-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ฟิลิปปิน-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1มาเลเซีย-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ลาว-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1เวียดนาม-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ศรีลังกา-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1สิงคโปร์-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1อินเดีย-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1อินโดนีเซีย-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด259--61
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1ไทย259--61
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1กัมพูชา-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1เกาหลีใต้-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1จีน-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1ซาอุดีอาระเบีย-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1ญี่ปุ่น-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1เนปาล-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1ปากีสถาน-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1เมียนมา-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1ฟิลิปปิน-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1มาเลเซีย-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1ลาว-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1เวียดนาม-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1ศรีลังกา-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1สิงคโปร์-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1อินเดีย-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1อินโดนีเซีย-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1ไทย-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1กัมพูชา-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1เกาหลีใต้-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1จีน-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1ซาอุดีอาระเบีย-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1ญี่ปุ่น-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1เนปาล-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1ปากีสถาน-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1เมียนมา-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1ฟิลิปปิน-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1มาเลเซีย-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1ลาว-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1เวียดนาม-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1ศรีลังกา-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1สิงคโปร์-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1อินเดีย-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1อินโดนีเซีย-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010116 บ้านดอนไชย#เลิกสถานศึกษา 25 มิ.ย. 2564เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด42156--198
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1ไทย42156--198
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1กัมพูชา-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1เกาหลีใต้-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1จีน-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1ซาอุดีอาระเบีย-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1ญี่ปุ่น-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1เนปาล-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1ปากีสถาน-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1เมียนมา-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1ฟิลิปปิน-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1มาเลเซีย-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1ลาว-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1เวียดนาม-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1ศรีลังกา-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1สิงคโปร์-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1อินเดีย-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1อินโดนีเซีย-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด-3--3
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ไทย-3--3
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1กัมพูชา-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1เกาหลีใต้-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1จีน-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ซาอุดีอาระเบีย-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ญี่ปุ่น-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1เนปาล-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ปากีสถาน-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1เมียนมา-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ฟิลิปปิน-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1มาเลเซีย-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ลาว-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1เวียดนาม-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ศรีลังกา-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1สิงคโปร์-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1อินเดีย-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1อินโดนีเซีย-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด1349--62
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1ไทย1349--62
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1กัมพูชา-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1เกาหลีใต้-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1จีน-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1ซาอุดีอาระเบีย-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1ญี่ปุ่น-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1เนปาล-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1ปากีสถาน-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1เมียนมา-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1ฟิลิปปิน-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1มาเลเซีย-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1ลาว-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1เวียดนาม-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1ศรีลังกา-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1สิงคโปร์-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1อินเดีย-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1อินโดนีเซีย-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด208842-150
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ไทย208842-150
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1กัมพูชา-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1เกาหลีใต้-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1จีน-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ซาอุดีอาระเบีย-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ญี่ปุ่น-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1เนปาล-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ปากีสถาน-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1เมียนมา-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ฟิลิปปิน-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1มาเลเซีย-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ลาว-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1เวียดนาม-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ศรีลังกา-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1สิงคโปร์-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1อินเดีย-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1อินโดนีเซีย-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด1521--36
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1ไทย1521--36
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1กัมพูชา-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1เกาหลีใต้-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1จีน-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1ซาอุดีอาระเบีย-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1ญี่ปุ่น-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1เนปาล-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1ปากีสถาน-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1เมียนมา-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1ฟิลิปปิน-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1มาเลเซีย-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1ลาว-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1เวียดนาม-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1ศรีลังกา-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1สิงคโปร์-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1อินเดีย-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1อินโดนีเซีย-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010123 บ้านปางสาเวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด411--15
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1ไทย411--15
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1กัมพูชา-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1เกาหลีใต้-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1จีน-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1ซาอุดีอาระเบีย-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1ญี่ปุ่น-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1เนปาล-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1ปากีสถาน-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1เมียนมา-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1ฟิลิปปิน-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1มาเลเซีย-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1ลาว-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1เวียดนาม-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1ศรีลังกา-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1สิงคโปร์-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1อินเดีย-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1อินโดนีเซีย-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1นักเรียนทั้งหมด555--60
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1ไทย555--60
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1กัมพูชา-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1เกาหลีใต้-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1จีน-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1ซาอุดีอาระเบีย-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1ญี่ปุ่น-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1เนปาล-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1ปากีสถาน-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1เมียนมา-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1ฟิลิปปิน-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1มาเลเซีย-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1ลาว-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1เวียดนาม-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1ศรีลังกา-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1สิงคโปร์-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1อินเดีย-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1อินโดนีเซีย-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1อื่นๆ-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1ข้อมูลผิดปกติ-----
55010125 บ้านครกคำเวียงสาเวีงยสา1อายุนอกเกณฑ์-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-13--13
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ไทย-13--13
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2กัมพูชา-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เกาหลีใต้-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2จีน-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ซาอุดีอาระเบีย-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ญี่ปุ่น-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เนปาล-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ปากีสถาน-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เมียนมา-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ฟิลิปปิน-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2มาเลเซีย-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ลาว-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เวียดนาม-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ศรีลังกา-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2สิงคโปร์-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อินเดีย-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อินโดนีเซีย-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ไทย-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2กัมพูชา-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เกาหลีใต้-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2จีน-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ซาอุดีอาระเบีย-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ญี่ปุ่น-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เนปาล-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ปากีสถาน-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เมียนมา-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ฟิลิปปิน-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2มาเลเซีย-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ลาว-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เวียดนาม-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ศรีลังกา-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2สิงคโปร์-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อินเดีย-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อินโดนีเซีย-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ไทย-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2กัมพูชา-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เกาหลีใต้-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2จีน-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ซาอุดีอาระเบีย-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ญี่ปุ่น-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เนปาล-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ปากีสถาน-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เมียนมา-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ฟิลิปปิน-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2มาเลเซีย-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ลาว-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เวียดนาม-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ศรีลังกา-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2สิงคโปร์-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อินเดีย-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อินโดนีเซีย-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-56--56
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2ไทย-56--56
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2กัมพูชา-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2เกาหลีใต้-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2จีน-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2ซาอุดีอาระเบีย-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2ญี่ปุ่น-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2เนปาล-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2ปากีสถาน-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2เมียนมา-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2ฟิลิปปิน-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2มาเลเซีย-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2ลาว-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2เวียดนาม-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2ศรีลังกา-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2สิงคโปร์-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2อินเดีย-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2อินโดนีเซีย-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด714--21
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2ไทย714--21
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2กัมพูชา-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2เกาหลีใต้-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2จีน-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2ซาอุดีอาระเบีย-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2ญี่ปุ่น-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2เนปาล-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2ปากีสถาน-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2เมียนมา-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2ฟิลิปปิน-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2มาเลเซีย-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2ลาว-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2เวียดนาม-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2ศรีลังกา-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2สิงคโปร์-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2อินเดีย-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2อินโดนีเซีย-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-61--61
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2ไทย-61--61
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2กัมพูชา-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2เกาหลีใต้-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2จีน-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2ซาอุดีอาระเบีย-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2ญี่ปุ่น-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2เนปาล-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2ปากีสถาน-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2เมียนมา-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2ฟิลิปปิน-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2มาเลเซีย-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2ลาว-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2เวียดนาม-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2ศรีลังกา-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2สิงคโปร์-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2อินเดีย-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2อินโดนีเซีย-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-14--14
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2ไทย-14--14
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2กัมพูชา-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2เกาหลีใต้-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2จีน-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2ซาอุดีอาระเบีย-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2ญี่ปุ่น-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2เนปาล-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2ปากีสถาน-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2เมียนมา-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2ฟิลิปปิน-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2มาเลเซีย-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2ลาว-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2เวียดนาม-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2ศรีลังกา-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2สิงคโปร์-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2อินเดีย-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2อินโดนีเซีย-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-17--17
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ไทย-17--17
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2กัมพูชา-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เกาหลีใต้-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2จีน-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ซาอุดีอาระเบีย-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ญี่ปุ่น-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เนปาล-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ปากีสถาน-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เมียนมา-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ฟิลิปปิน-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2มาเลเซีย-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ลาว-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2เวียดนาม-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ศรีลังกา-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2สิงคโปร์-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อินเดีย-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อินโดนีเซีย-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด2261--83
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2ไทย2260--82
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2กัมพูชา-1--1
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2เกาหลีใต้-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2จีน-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2ซาอุดีอาระเบีย-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2ญี่ปุ่น-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2เนปาล-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2ปากีสถาน-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2เมียนมา-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2ฟิลิปปิน-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2มาเลเซีย-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2ลาว-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2เวียดนาม-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2ศรีลังกา-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2สิงคโปร์-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2อินเดีย-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2อินโดนีเซีย-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด440--44
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2ไทย440--44
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2กัมพูชา-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2เกาหลีใต้-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2จีน-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2ซาอุดีอาระเบีย-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2ญี่ปุ่น-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2เนปาล-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2ปากีสถาน-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2เมียนมา-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2ฟิลิปปิน-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2มาเลเซีย-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2ลาว-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2เวียดนาม-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2ศรีลังกา-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2สิงคโปร์-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2อินเดีย-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2อินโดนีเซีย-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด52166--218
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2ไทย52166--218
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2กัมพูชา-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2เกาหลีใต้-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2จีน-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2ซาอุดีอาระเบีย-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2ญี่ปุ่น-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2เนปาล-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2ปากีสถาน-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2เมียนมา-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2ฟิลิปปิน-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2มาเลเซีย-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2ลาว-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2เวียดนาม-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2ศรีลังกา-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2สิงคโปร์-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2อินเดีย-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2อินโดนีเซีย-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-8943-132
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2ไทย-8943-132
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2กัมพูชา-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2เกาหลีใต้-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2จีน-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2ซาอุดีอาระเบีย-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2ญี่ปุ่น-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2เนปาล-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2ปากีสถาน-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2เมียนมา-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2ฟิลิปปิน-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2มาเลเซีย-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2ลาว-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2เวียดนาม-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2ศรีลังกา-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2สิงคโปร์-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2อินเดีย-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2อินโดนีเซีย-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-8314-97
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2ไทย-8214-96
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2กัมพูชา-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2เกาหลีใต้-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2จีน-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2ซาอุดีอาระเบีย-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2ญี่ปุ่น-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2เนปาล-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2ปากีสถาน-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2เมียนมา-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2ฟิลิปปิน-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2มาเลเซีย-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2ลาว-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2เวียดนาม-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2ศรีลังกา-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2สิงคโปร์-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2อินเดีย-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2อินโดนีเซีย-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-1--1
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2นักเรียนทั้งหมด-4824-72
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2ไทย-4724-71
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2กัมพูชา-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2เกาหลีใต้-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2จีน-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2ซาอุดีอาระเบีย-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2ญี่ปุ่น-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2เนปาล-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2ปากีสถาน-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2เมียนมา-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2ฟิลิปปิน-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2มาเลเซีย-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2ลาว-1--1
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2เวียดนาม-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2ศรีลังกา-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2สิงคโปร์-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2อินเดีย-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2อินโดนีเซีย-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2อื่นๆ-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2ข้อมูลผิดปกติ-----
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาเวียงสา2อายุนอกเกณฑ์-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-22--22
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไทย-22--22
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3จีน-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เนปาล-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เมียนมา-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ลาว-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินเดีย-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-7--7
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไทย-7--7
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3จีน-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เนปาล-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เมียนมา-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ลาว-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินเดีย-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-23--23
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไทย-23--23
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3จีน-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เนปาล-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เมียนมา-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ลาว-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินเดีย-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด76160-128
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3ไทย76160-128
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3กัมพูชา-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3จีน-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3เนปาล-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3เมียนมา-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3ลาว-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3เวียดนาม-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3อินเดีย-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด772--79
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3ไทย772--79
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3กัมพูชา-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3จีน-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3เนปาล-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3เมียนมา-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3ลาว-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3เวียดนาม-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3อินเดีย-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-4--4
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไทย-4--4
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3จีน-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เนปาล-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เมียนมา-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ลาว-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินเดีย-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-37--37
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3ไทย-37--37
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3กัมพูชา-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3จีน-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3เนปาล-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3เมียนมา-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3ลาว-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3เวียดนาม-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3อินเดีย-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด10417455-333
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3ไทย10417455-333
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3กัมพูชา-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3จีน-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3เนปาล-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3เมียนมา-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3ลาว-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3เวียดนาม-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3อินเดีย-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-44--44
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไทย-44--44
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3จีน-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เนปาล-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เมียนมา-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ลาว-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินเดีย-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-22--22
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไทย-22--22
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3จีน-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เนปาล-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เมียนมา-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ลาว-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินเดีย-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-28--28
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไทย-28--28
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3จีน-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เนปาล-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เมียนมา-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ลาว-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินเดีย-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด-19--19
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3ไทย-19--19
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3กัมพูชา-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3จีน-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3เนปาล-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3เมียนมา-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3ลาว-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3เวียดนาม-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3อินเดีย-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010156 บ้านนาก้าเวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด1344--57
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3ไทย1344--57
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3กัมพูชา-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3จีน-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3เนปาล-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3เมียนมา-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3ลาว-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3เวียดนาม-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3อินเดีย-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด22120--142
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3ไทย22120--142
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3กัมพูชา-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3เกาหลีใต้-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3จีน-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3ซาอุดีอาระเบีย-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3ญี่ปุ่น-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3เนปาล-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3ปากีสถาน-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3เมียนมา-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3ฟิลิปปิน-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3มาเลเซีย-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3ลาว-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3เวียดนาม-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3ศรีลังกา-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3สิงคโปร์-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3อินเดีย-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3อินโดนีเซีย-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3ไม่ปรากฎสัญชาติ-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3อื่นๆ-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3ข้อมูลผิดปกติ-----
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาเวียงสา3อายุนอกเกณฑ์-----
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3นักเรียนทั้งหมด1536--51
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาเวียงสา3ไทย1536--51
55010160