แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภออ.1อ.2อ.3ป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ม.1ม.2ม.3รวมอัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี สภาพอัตรากำลัง
นร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องนร.ห้องผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
55010001 บ้านนาผาเมืองน่านกองควาย--7171813191612171------4981--11-34---3-3-1-3-75%
55010002 บ้านน้ำครกใหม่เมืองน่านกองควาย--6118151919112161171151151121124111--11-1415---14-14-1-14-93%
55010004 บ้านธงหลวงเมืองน่านกองควาย----------31313151------1441--11-12---1-1-1-1-50%
55010006 บ้านไชยสถานเมืองน่านไชยสถาน5114121611117161818118110151100121--11-56---5-5-1-5-83%
55010007 บ้านศรีเกิด
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านไชยสถาน---------------------------------0--------
55010009 ชุมชนบ้านดู่ใต้เมืองน่านดู่ใต้--1214151716161121111------6381--11-45---4-4-1-4-80%
55010011 บ้านถืมตองเมืองน่านถืมตอง--1111611111411011411216114161101124111--11-1415---14-14-1-14-93%
55010013 บ้านซาวหลวงเมืองน่านบ่อสวก--9112112114181121121161------9581--11-56---5-5-1-5-83%
55010014 บ้านนวราษฎร์เมืองน่านนาซาว--5111418181616171------4581--11-34---3-3-1-3-75%
55010015 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านนาซาว--1161314131--2131------2271--11-23---2-2-1-2-66%
55010016 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านนาซาว--4141717141615131------4081--11-23---2-2-1-2-66%
55010017 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)เมืองน่านในเวียง80314851575186522062446237623662376------1,745481--1147984--4-79-83-1-83-98%
55010018 ราชานุบาลเมืองน่านในเวียง60211841505194519352326200519951995------1,545421--1136468--3-64-67-1-67-98%
55010019 บ้านวังหมอ
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านบ่อ--------3111113121------1051--11-12---1-1-1-1-50%
55010020 บ้านสะละภูเวียง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านบ่อ--------------21--------21--111-12-1---1-1-1-50%
55010022 บ้านสันติภาพ
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองน่านบ่อ----------------------------11---0--+1+1-11-
55010023 บ้านทรายทอง
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านบ่อ--------------------------1--1---0+1--+1-11-
55010024 บ้านน้ำงาวเมืองน่านบ่อ--13115115111114113119112191121201153111--11-1415---14-14-1-14-93%
55010025 บ้านผาขวางเมืองน่านบ่อ--91916151121131101101------7481--11-45---4-4-1-4-80%
55010026 บ้านผาตูบเมืองน่านผาสิงห์--5141117151317191101216159111--11-34---3-3-1-3-75%
55010027 บ้านผาสิงห์เมืองน่านผาสิงห์--3161218141814131------388--111-23-1--1-2-1-2-66%
55010028 บ้านศรีนาป่าน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเรือง--------------------------1--1---0+1--+1-11-
55010029 บ้านห้วยมอญเมืองน่านเรือง--13191911111111211111017161121111111--11-67---6-6-1-6-85%
55010030 บ้านเรืองเมืองน่านเรือง--51114161101315161------4081--11-23---2-2-1-2-66%
55010031 บ้านดอนเฟืองเมืองน่านเรือง--416112141115131111------4681--11-34---3-3-1-3-75%
55010032 บ้านม่วงเจริญราษฎร์
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านบ่อสวก--------------------------1--1---0+1--+1-11-
55010034 บ้านป่าคา
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านบ่อสวก--------111111----------331--11-12---1-1-1-1-50%
55010035 บ้านต้ามเมืองน่านบ่อสวก--711211016161916191------658--111-45-1--3-4-1-4-80%
55010036 บ้านเชียงยืนเมืองน่านบ่อสวก--919171919110110141------6781--11-45---4-4-1-4-80%
55010037 บ้านน้ำโค้งเมืองน่านสะเนียน--23128130130130128131131125138126132011--111-1718-1--16-17-1-17-94%
55010038 บ้านห้วยมอญสาขาใหม่ในฝัน
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านเรือง--------------------------1--1---0+1--+1-11-
55010040 บ้านสองแควเมืองน่านสะเนียน--402371281451401431381301331401291403121--1111820--1-18-19-1-19-95%
55010041 บ้านปางเป๋ยเมืองน่านสะเนียน--331331291381381251391301201421191346111--11-1718---17-17-1-17-94%
55010042 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านสะเนียน----31213121316131------2271--11-23---2-2-1-2-66%
55010043 บ้านวังตาวเมืองน่านสะเนียน------4121114131316141613391--11-23---2-2-1-2-66%
55010044 บ้านห้วยปุก
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านสะเนียน----------11112141------841--11-12---1-1-1-1-50%
55010045 บ้านห้วยเฮือเมืองน่านสะเนียน------81713141111--------3351--11-23---2-2-1-2-66%
55010046 บ้านห้วยเฮือสาขาห้วยระพี
#เรียนรวมทุกชั้น
เมืองน่านสะเนียน--------------------------1--1---0+1--+1-11-
55010047 บ้านห้วยละเบ้ายาเมืองน่านสะเนียน--8115114117113110181151151131171145111--11-1415---14-14-1-14-93%
55010048 บ้านน้ำปายแม่จริมน้ำปาย----4141517171811611111019181101--11-56---5-5-1-5-83%
55010049 บ้านป่าสักแม่จริมน้ำปาย--21616141911014171------4881--11-34---3-3-1-3-75%
55010051 บ้านน้ำปูนแม่จริมน้ำพาง------416171717171------3861--11-23---2-2-1-2-66%
55010052 บ้านน้ำพางแม่จริมน้ำพาง----1011011211311515112110110161103101--11-67---6-6-1-6-85%
55010056 มิตรมวลชน 3
#เรียนรวมทุกชั้น
แม่จริมน้ำพาง--------------------------1--1---0+1--+1-11-
55010057 บ้านร่มเกล้าแม่จริมน้ำพาง--241171301261291291241161181141141241111--11-1617---16-16-1-16-94%
55010058 บ้านน้ำตวงแม่จริมน้ำพาง--71331532411371361361241201201251332121--11-1718---17-17-1-17-94%
55010059 บ้านตองแม่จริมแม่จริม----1116116117116191111161111151128101--11-1314---13-13-1-13-92%
55010060 บ้านก้อแม่จริมแม่จริม----6191101411219171------5771--11-34---3-3-1-3-75%
55010061 บ้านแคว้งแม่จริมหนองแดง----5141618111110181------5271--11-34---3-3-1-3-75%
55010063 บ้านพรหมแม่จริมหนองแดง--------4171512191------275--111-23-1--1-2-1-2-66%
55010064 ชุมชนบ้านนาคาแม่จริมหนองแดง--31241271221351562311261------22491--11-1011---10-10-1-10-90%
55010065 บ้านกิ่วน้ำแม่จริมหนองแดง----31518131914131------3571--11-23---2-2-1-2-66%
55010068 บ้านห้วยบงแม่จริมหมอเมือง------4141415141101------3161--11-23---2-2-1-2-66%
55010071 บ้านพี้ใต้บ้านหลวงบ้านพี้--4117112113191171111181------10181--11-67---6-6-1-6-85%
55010072 บ้านพี้เหนือ
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงบ้านพี้--------------6171------1321--11-12---1-1-1-1-50%
55010073 บ้านเป้าบ้านหลวงบ้านฟ้า--151171181191181101131141------12481--11-89---8-8-1-8-88%
55010076 บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านฟ้า--9111111191181711011911016151115111--11-67---6-6-1-6-85%
55010077 บ้านวังยาวบ้านหลวงป่าคาหลวง--281221221221271261201291------19681--11-1011---10-10-1-10-90%
55010078 รัฐราษฎร์นุเคราะห์
#เรียนรวมทุกชั้น
บ้านหลวงสวด--------------------------1--1---0+1--+1-11-
55010079 บ้านดอนหล่ายทุ่งบ้านหลวงสวด51131914114110171121101------8491--11-56---5-5-1-5-83%
55010080 ชุมชนบ้านหลวงบ้านหลวงสวด--7114118111115171111171------10081--11-56---5-5-1-5-83%
55010082 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยเชียงของ--2131414161515161------3581--11-23---2-2-1-2-66%
55010083 บ้านเชียงของนาน้อยเชียงของ--31318131311014151------3981--11-23---2-2-1-2-66%
55010084 บ้านห้วยเลานาน้อยเชียงของ--2111312131314111------198--111-12-1---1-1-1-50%
55010085 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย--10141315131419141------428--111-34-1--2-3-1-3-75%
55010086 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อย--41----3111513141------206--111-12-1---1-1-1-50%
55010087 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร)นาน้อยนาน้อย--402562722923712882702682------557171--1112628--1-26-27-1-27-96%
55010088 ชุมชนบ้านนาหลวงนาน้อยนาน้อย--2181715171717171------5081--11-34---3-3-1-3-75%
55010089 บ้านพืชเจริญนาน้อยน้ำตก--71618161311131101------4481--11-34---3-3-1-3-75%
55010090 บ้านน้ำพุนาน้อยน้ำตก--2161516151--1151------307--111-23-1--1-2-1-2-66%
55010092 บ้านเปานาน้อยน้ำตก--1311212011911611812012219113181170111--11-1516---15-15-1-15-93%
55010093 ชุมชนบ้านอ้อยนาน้อยบัวใหญ่--161161211251241161311211121161151213111--11-1516---15-15-1-15-93%
55010094 บ้านนาไค้นาน้อยบัวใหญ่--171121141141101811711317141111127111--11-1415---14-14-1-14-93%
55010095 บ้านทัพม่านนาน้อยบัวใหญ่--1121413141--51--------1961--11-12---1-1-1-1-50%
55010096 บ้านใหม่นาน้อยศรีษะเกษ--131161121221151151191151------12781--11-910---9-9-1-9-90%
55010097 บ้านหัวเมืองนาน้อยศรีษะเกษ--1111311111015181131111------8281--11-56---5-5-1-5-83%
55010099 บ้านน้ำหก
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยศรีษะเกษ--------------------------1--1---0+1--+1-11-
55010100 บ้านหนองบัวนาน้อยศรีษะเกษ--611019113113113112191------8581--11-56---5-5-1-5-83%
55010101 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125นาน้อยศรีษะเกษ--919151411017191101------6381--11-45---4-4-1-4-80%
55010103 บ้านศาลา
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยสถาน------616141514161------3161--11-23---2-2-1-2-66%
55010104 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยสถาน--81121718171317161------5881--11-34---3-3-1-3-75%
55010105 บ้านนานาน้อยสถาน16120115111117142116117114112181111199121--11-1617---16-16-1-16-94%
55010106 บ้านน้ำลัดนาน้อยสถาน--4131415161517191------438--111-34-1--2-3-1-3-75%
55010108 บ้านสันทะนาน้อยสันทะ--611211111711511211211316115191128111--11-1415---14-14-1-14-93%
55010109 บ้านเชตวันนาน้อยสันทะ--618112117121--6171------5871--11-34---3-3-1-3-75%
55010110 บ้านห้วยส้มนาน้อยสันทะ4141416110181714141------5191--11-34---3-3-1-3-75%
55010111 บ้านห้วยจอย
#เรียนรวมทุกชั้น
นาน้อยสันทะ--------------------------1--1---0+1--+1-11-
55010112 บ้านส้านนาน้อยสันทะ213111214161--4131------2581--11-23---2-2-1-2-66%
55010113 ประกิตเวชศักดิ์นาน้อยสันทะ--552652512451441351351321291251251441141--1112325--1-23-24-1-24-96%
55010114 ศรีเวียงสาวิทยาคารเวียงสากลางเวียง--16131175270284211939231053------592171--1112931--1-29-30-1-30-96%
55010115 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น)เวียงสากลางเวียง1111--911011317191111------6182--21-45+1--4-3-2-3-60%
55010119 บ้านขึ่งงามมงคลเวียงสาขึ่ง--191231221231251331301231------19881--11-1011---10-10-1-10-90%
55010120 บ้านท่าลี่
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาขึ่ง----------21----11------321--11-12---1-1-1-1-50%
55010121 บ้านหลับมืนพรวนเวียงสาจอมจันทร์--9141511211215131121------6281--11-45---4-4-1-4-80%
55010122 จอมจันทร์วิทยาคารเวียงสาจอมจันทร์--111917118119118115111119115181150111--11-1415---14-14-1-14-93%
55010123 บ้านปางสาเวียงสาจอมจันทร์416151312151212171------369--111-23-1--1-2-1-2-66%
55010124 บ้านนาเคียนเวียงสาจอมจันทร์--1131----21--4151------1551--11-12---1-1-1-1-50%
55010125 บ้านครกคำเวียงสาตาลชุม--114181121611517171------6081--11-34---3-3-1-3-75%
55010126 บ้านนากอก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาตาลชุม------51--21312111------1351--11-12---1-1-1-1-50%
55010127 บ้านป่าสัก
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาตาลชุม--------------------------1--1---0+1--+1-11-
55010128 ตาลชุมศึกษาลัย
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาตาลชุม--------------------------1--1---0+1--+1-11-
55010129 ทุ่งศรีทองเวียงสาทุ่งศรีทอง------51511511319191------5661--11-34---3-3-1-3-75%
55010130 ศรีนาชื่นเวียงสาทุ่งศรีทอง--116141--11--4151------2161--11-23---2-2-1-2-66%
55010131 นาเหลืองไชยรามเวียงสานาเหลือง------1118112141121141------6161--11-45---4-4-1-4-80%
55010132 ริมฝั่งน่านวิทยาเวียงสานาเหลือง------2121--315121------1451--11-12---1-1-1-1-50%
55010133 บ้านนาเหลืองใน
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสานาเหลือง------3171312121--------1751--11-12---1-1-1-1-50%
55010134 ชุมชนบ้านน้ำปั้วเวียงสาน้ำปั้ว--121101111817116113161------8381--11-56---5-5-1-5-83%
55010137 บ้านสาลี่เวียงสาน้ำมวบ----41814151916181------4471--11-34---3-3-1-3-75%
55010138 บ้านน้ำมวบเวียงสาน้ำมวบ--241281241331281251251311------21881--11-1011---10-10-1-10-90%
55010140 บ้านแม่ขะนิงเวียงสาแม่ขะนิง------7116125119112110113117113113291--11-1314---13-13-1-13-92%
55010141 ภูเค็งพัฒนาเวียงสาแม่ขะนิง------201201141911011016141419791--11-56---5-5-1-5-83%
55010143 ไตรธารวิทยาเวียงสาแม่ขะนิง------8111111161616113181317291--11-45---4-4-1-4-80%
55010144 บ้านหัวนา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาแม่ขะนิง------5121915111--------2251--11-23---2-2-1-2-66%
55010146 บ้านวัวแดง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาแม่สา--------5121------------721--11-12---1-1-1-1-50%
55010147 บ้านสาคร
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาแม่สาคร------313131115181------2361--11-23---2-2-1-2-66%
55010148 บ้านท่ามงคลเวียงสาแม่สาคร--21517131161111111131211241151128111--11-1314---13-13-1-13-92%
55010149 บ้านจะเข้ภูหอมเวียงสาแม่สาคร----71141819122141151------7971--11-45---4-4-1-4-80%
55010150 บ้านไพรอุดม
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาแม่สาคร----------21--21--------421--11-12---1-1-1-1-50%
55010151 บ้านฮากฮานเวียงสายาบหัวนา------51411114121111------3761--11-23---2-2-1-2-66%
55010152 บ้านบ่อหอยเวียงสายาบหัวนา--672371401271321261211281191211151333121--11-1920---19-19-1-19-95%
55010153 บ้านสะเลียม
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสายาบหัวนา------1116181417181------4461--11-34---3-3-1-3-75%
55010154 บ้านห้วยหลอด
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสายาบหัวนา------313141213171------2261--11-23---2-2-1-2-66%
55010155 บ้านป่าหุ่ง
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสายาบหัวนา------1111712110171------2861--11-23---2-2-1-2-66%
55010156 บ้านนาก้าเวียงสายาบหัวนา------413111--2191------195--111-12-1---1-1-1-50%
55010158 บ้านสาลีกเวียงสาส้าน--4191618171618191------5781--11-34---3-3-1-3-75%
55010159 ชุมชนบ้านใหม่เวียงสาส้าน--61161131141251251231201------14281--11-910---9-9-1-9-90%
55010160 หาดทรายทองวิทยาคารเวียงสาส้านนาหนองใหม่--51101716171814141------5181--11-34---3-3-1-3-75%
55010161 บ้านส้านนาหนองใหม่เวียงสาส้านนาหนองใหม่--10181617131615161------5181--11-34---3-3-1-3-75%
55010162 วัดท่าข้าม(สิริพรหมคุณ วิรุฬห์ศีลาจาร อุปถัมภ์)
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาไหล่น่าน------416131713121------256--111-23-1--1-2-1-2-66%
55010163 บ้านนาสา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาไหล่น่าน------------21----------211--11-12---1-1-1-1-50%
55010164 บ้านไหล่น่านเวียงสาไหล่น่าน2151216141121516191------5191--11-34---3-3-1-3-75%
55010166 ริมฝั่งว้าวิทยาเวียงสาไหล่น่าน412131818161312141------4091--11-23---2-2-1-2-66%
55010167 บ้านชมพูเวียงสาอ่ายนาไลย--41819191415114181------6181--11-45---4-4-1-4-80%
55010168 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาอ่ายนาไลย--1151814151215151------3581--11-23---2-2-1-2-66%
55010169 บ้านฝั่งหมิ่นเวียงสาอ่ายนาไลย--314121--31415121------2371--11-23---2-2-1-2-66%
55010170 บ้านห้วยน้ำอุ่นเวียงสาอ่ายนาไลย--6191611111019191151------7581--11-45---4-4-1-4-80%
55010171 บ้านพะเยา
#เรียนรวมทุกชั้น
เวียงสาอ่ายนาไลย------213141311111------1461--11-12---1-1-1-1-50%
55010172 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาอ่ายนาไลย--1121311131--4131------1771--11-12---1-1-1-1-50%
55010173 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
เวียงสาอ่ายนาไลย--1121415121212171------2581--11-23---2-2-1-2-66%
55010174 บ้านปงสนุกเวียงสาปงสนุก------10151611711111517171518391--11-56---5-5-1-5-83%
55010175 ชุมชนบ้านนาทะนุงนาหมื่นนาทะนุง--151111131191181191251191------13981--11-910---9-9-1-9-90%
55010176 บ้านค้างอ้อยนาหมื่นนาทะนุง--41111101121141101131111------858--111-56-1--4-5-1-5-83%
55010177 บ้านน้ำเลานาหมื่นนาทะนุง--8131716181413171------4681--11-34---3-3-1-3-75%
55010178 บ้านห้วยนายนาหมื่นนาทะนุง------715151512111------2561--11-23---2-2-1-2-66%
55010180 บ้านคำเรืองนาหมื่นบ่อแก้ว--1171219151415171------4081--11-23---2-2-1-2-66%
55010181 บ้านนาบอน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นบ่อแก้ว--------------------------1--1---0+1--+1-11-
55010182 ชุมชนบ้านบ่อแก้วนาหมื่นบ่อแก้ว--181211141241231211161191------15681--11-910---9-9-1-9-90%
55010183 บ้านนายางนาหมื่นบ่อแก้ว--10118119112118111111191------10881--11-67---6-6-1-6-85%
55010184 บ้านปิงในนาหมื่นปิงหลวง--31516110131714191------4781--11-34---3-3-1-3-75%
55010185 บ้านปิงหลวงนาหมื่นปิงหลวง--819118181161121111141------9681--11-56---5-5-1-5-83%
55010186 บ้านน้ำแพะนาหมื่นปิงหลวง--------3151816151------275--111-23-1--1-2-1-2-66%
55010187 บ้านน้ำลีนาหมื่นปิงหลวง----4121--31312121------1661--11-12---1-1-1-1-50%
55010188 บ้านน้ำเคิมนาหมื่นปิงหลวง------411121211141------1461--11-12---1-1-1-1-50%
55010189 บ้านนาคานาหมื่นเมืองลี--2191818151714171------5081--11-34---3-3-1-3-75%
55010190 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
นาหมื่นเมืองลี--9161814171413121------438--111-34-1--2-3-1-3-75%
55010191 บ้านน้ำอูน
#เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่นเมืองลี--------1121--5161------144--111-12-1---1-1-1-50%
55010192 บ้านโป่งคำสันติสุขดู่พงษ์----1119111116112116171------8271--11-56---5-5-1-5-83%
55010194 บ้านดู่พงษ์สันติสุขดู่พงษ์71171191241151271271331381------20791--11-1112---11-11-1-11-91%
55010195 บ้านสบยางสันติสุขป่าแลวหลวง--3191615161617191------5181--11-34---3-3-1-3-75%
55010197 ป่าแลวหลวงวิทยาสันติสุขป่าแลวหลวง--14117121114119114126113114114171173111--11-1516---15-15-1-15-93%
55010198 บ้านป่าแดดสันติสุขพงษ์--6161811116110181111------6681--11-45---4-4-1-4-80%
55010199 บ้านศรีบุญเรืองสันติสุขพงษ์--816181811317171131------7081--11-45---4-4-1-4-80%
55010200 บ้านห้วยแฮ้วสันติสุขพงษ์--911411119110191811519110171111111--11-67---6-6-1-6-85%
55010201 บ้านศรีนาม่านสันติสุขพงษ์--18114171121231141121121918191138111--11-1415---14-14-1-14-93%
55010202 ราษฎร์รัฐพัฒนาสันติสุขพงษ์--1017112191131161151101101141101126111--11-1415---14-14-1-14-93%
55010203 บ้านดอนไพรวัลย์สันติสุขพงษ์--6110116121119114111111------9881--11-56---5-5-1-5-83%
55010204 บ้านปางช้างสันติสุขพงษ์--101919112141815181------6581--11-45---4-4-1-4-80%
55010207 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107ภูเพียงท่าน้าว81111151161201121181171151------13291--11-910---9-9-1-9-90%
55010208 บ้านม่วงใหม่ภูเพียงนาปัง--51121811118114191131------8081--11-45---4-4-1-4-80%
55010209 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงนาปัง--1121514121311151------2381--11-23---2-2-1-2-66%
55010211 บ้านน้ำเกี๋ยนภูเพียงน้ำเกี๋ยน--61121141101811819116110191101122111--11-1415---14-14-1-14-93%
55010213 บ้านน้ำแก่นกลาง
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงน้ำแก่น--------------------------1--1---0+1--+1-11-
55010214 บ้านน้ำแก่นเหนือภูเพียงน้ำแก่น--711511117110110111131------7481--11-45---4-4-1-4-80%
55010216 บ้านทุ่งน้อยภูเพียงฝายแก้ว--91181181101161141171191131241181176111--11-1415---14-14-1-14-93%
55010217 บ้านฝายแก้ว
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงฝายแก้ว--------------------------1--1---0+1--+1-11-
55010219 บ้านห้วยไฮภูเพียงฝายแก้ว11214131415141212161412139121--11-23---2-2-1-2-66%
55010221 บ้านท่าล้อ
#เรียนรวมทุกชั้น
ภูเพียงฝายแก้ว--------------------------1--1---0+1--+1-11-
55010223 บ้านหัวเวียงเหนือภูเพียงฝายแก้ว313111417121--3141------2781--11-23---2-2-1-2-66%
55010224 บ้านม่วงตึ๊ดภูเพียงม่วงตึ๊ด--61817171919110191------6581--11-45---4-4-1-4-80%
55010226 บ้านเมืองจังภูเพียงเมืองจัง----10110110171719191------6271--11-45---4-4-1-4-80%
55010228 บ้านหาดเค็ดภูเพียงเมืองจัง----911016114181141811011214195101--11-56---5-5-1-5-83%
เลขที่ 114 หมู่ 6 ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000
Version.