ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2----
อนุบาล 3----
รวม--- -
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 13581
ประถมศึกษาปีที่ 2101111
ประถมศึกษาปีที่ 365111
ประถมศึกษาปีที่ 44261
ประถมศึกษาปีที่ 53361
ประถมศึกษาปีที่ 63361
รวม291948 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 13581
มัธยมศึกษาปีที่ 258131
มัธยมศึกษาปีที่ 32131
รวม101424 3

รวมทั้งสิ้น

393372 9