ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 278151
อนุบาล 3116171
รวม181432 2
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1126181
ประถมศึกษาปีที่ 2109191
ประถมศึกษาปีที่ 399181
ประถมศึกษาปีที่ 464101
ประถมศึกษาปีที่ 549131
ประถมศึกษาปีที่ 6104141
รวม514192 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1----
มัธยมศึกษาปีที่ 2----
มัธยมศึกษาปีที่ 3----
รวม--- -

รวมทั้งสิ้น

6955124 8