ระดับปฐมวัย
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
อนุบาล 1----
อนุบาล 2915241
อนุบาล 3107171
รวม192241 2
ระดับประถมศึกษา
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
ประถมศึกษาปีที่ 1228301
ประถมศึกษาปีที่ 21016261
ประถมศึกษาปีที่ 31910291
ประถมศึกษาปีที่ 41217291
ประถมศึกษาปีที่ 5915241
ประถมศึกษาปีที่ 688161
รวม8074154 6
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้น ชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 1104141
มัธยมศึกษาปีที่ 2711181
มัธยมศึกษาปีที่ 377141
รวม242246 3

รวมทั้งสิ้น

123118241 11