โรงเรียนขยายโอกาส

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 1814223
อนุบาล 223025148131
อนุบาล 329724454134
ระดับปฐมวัย5355091,04468
ประถมศึกษาปีที่ 132226758940
ประถมศึกษาปีที่ 229332261539
ประถมศึกษาปีที่ 336631568139
ประถมศึกษาปีที่ 432226658838
ประถมศึกษาปีที่ 530728859538
ประถมศึกษาปีที่ 632225057238
ระดับประถมศึกษา1,9321,7083,640232
มัธยมศึกษาปีที่ 127425753138
มัธยมศึกษาปีที่ 226125051138
มัธยมศึกษาปีที่ 322821744538
มัธยมศีกษาตอนต้น7637241,487114
รวมทั้งสิ้น3,2302,9416,171414


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้องนร.อ2ห้องนร.อ3ห้องนร.ปฐมวัยห้องนร.ป1ห้องนร.ป2ห้องนร.ป3ห้องนร.ป4ห้องนร.ป5ห้องนร.ป6ห้องนร.รวม.ปห้องนร.ม1ห้องนร.ม2ห้องนร.ม3ห้องนร.รวม.มห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
550100022500061055250006 บ้านน้ำครกใหม่ กองควายเมืองน่านเมือง1--611812425191911216117158615115112142312411ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100062500201055250003 บ้านไชยสถาน ไชยสถานเมืองน่านเมือง1511412121361111716181814661011815133310012ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100112500261055250039 บ้านถืมตอง ถืมตองเมืองน่านเมือง1--111161272111141101141121616766114110130312411ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100242500341055250015 บ้านน้ำงาว บ่อเมืองน่านเมือง2--1311512821511111411311911218461219120141315311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100262500361055250025 บ้านผาตูบ ผาสิงห์เมืองน่านเมือง2--51419211715131719132621101611835911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100292500311055250021 บ้านห้วยมอญ เรืองเมืองน่านเมือง2--1319122291111111121111101646617112125311111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100372500271055250002 บ้านน้ำโค้ง สะเนียนเมืองน่านเมือง3--231281512301301301281311311180638125126189332011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550100402500301055250030 บ้านสองแคว สะเนียนเมืองน่านเมือง3--4013717722814514014313813012246401331291102340311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550100412500321055250032 บ้านปางเป๋ย สะเนียนเมืองน่านเมือง3--331331662291381381251391301199642120119181334611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550100432500441055250044 บ้านวังตาว สะเนียนเมืองน่านเมือง3--------412111413131176416161163339ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100472500481055250048 บ้านห้วยละเบ้ายา สะเนียนเมืองน่านเมือง3--811512321411711311018115177613115117145314511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100482503021055250302 บ้านน้ำปาย น้ำปายแม่จริมแม่จริม----41414151717181161476101111913038110ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100522503061055250306 บ้านน้ำพาง น้ำพางแม่จริมแม่จริม----101101101121131151511216761011016126310310ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100572503111055250311 บ้านร่มเกล้า น้ำพางแม่จริมแม่จริม--241171412301261291291241161154614118114146324111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
550100582503011055250301 บ้านน้ำตวง น้ำพางแม่จริมแม่จริม--71331402531411371361361241227620120125165333211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550100592502901055250290 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมแม่จริม----111111611611711619111175611116115142312810ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100762503191055250319 บ้านฟ้า บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวง--911112021119118171101191746611015121311511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100922501371055250140 บ้านเปา น้ำตกนาน้อยนาน้อย1--1311212522011911611812012211156131918130317011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100932501381055250138 ชุมชนบ้านอ้อย บัวใหญ่นาน้อยนาน้อย2--161161322211251241161311211138616112115143321311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
550100942501391055250138 บ้านนาไค้ บัวใหญ่นาน้อยนาน้อย2--17112129214114110181171131766417111122312711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101052501311055250138 บ้านนา สถานนาน้อยนาน้อย316120115151311117142116117114111768112111131319912ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101082501401055250138 บ้านสันทะ สันทะนาน้อยนาน้อย3--61121182111171151121121131806151619130312811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101132501461055250138 ประกิตเวชศักดิ์ สันทะนาน้อยนาน้อย3--5526521204512452442351351321242925129125179344116ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550101222500561055250138 จอมจันทร์วิทยาคาร จอมจันทร์เวียงสาเวีงยสา1--11191202711811911811511118861511918142315011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101402500731055250138 บ้านแม่ขะนิง แม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2--------711612511911211018961711311314331329ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101412500741055250138 ภูเค็งพัฒนา แม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2--------20120114191101101836416141143979ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101432500751055250138 ไตรธารวิทยา แม่ขะนิงเวียงสาเวียงสา2--------811111116161614868113131243729ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101482500881055250138 บ้านท่ามงคล แม่สาครเวียงสาเวียงสา3--215172713116111111113161624121115160312811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101522501131055250138 บ้านบ่อหอย ยาบหัวนาเวียงสาเวียงสา3--6723711043402271321261211281174721119115155333313ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550101742500781055250138 บ้านปงสนุก ปงสนุกเวียงสาเวียงสา4--------1015161171111151646717151193839ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101972503431055250138 ป่าแลวหลวงวิทยา ป่าแลวหลวงสันติสุขสันติสุข--14117131221114119114126113110761411417135317311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550102002503531055250138 บ้านห้วยแฮ้ว พงษ์สันติสุขสันติสุข--91141232111911019181151626101917126311111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102012503541055250138 บ้านศรีนาม่าน พงษ์สันติสุขสันติสุข--1811413227112123114112112180681919126313811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550102022503551055250138 ราษฎร์รัฐพัฒนา พงษ์สันติสุขสันติสุข--101711721219113116115110175614110110134312611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550102112503991055250138 บ้านน้ำเกี๋ยน น้ำเกี๋ยนภูเพียงภูเพียง1--6112118214110181181911617569110110129312211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550102162504051055250138 บ้านทุ่งน้อย ฝายแก้วภูเพียงภูเพียง1--9118127218110116114117119194624113118155317611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550102192504111055250138 บ้านห้วยไฮ ฝายแก้วภูเพียงภูเพียง2112141733141514121212064161211233912ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102282504171055250138 บ้านหาดเค็ด เมืองจังภูเพียงภูเพียง2----9191101611418114181606121101412639510ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1


เลขที่ 114 หมู่ 6 บ้านพญาวัด ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
Version 2020.07