โรงเรียนเปิดสอนระดับปฐมวัย

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 19211020218
อนุบาล 26836471,330124
อนุบาล 38797771,656136
ระดับปฐมวัย1,6541,5343,188278
ประถมศึกษาปีที่ 19378811,818141
ประถมศึกษาปีที่ 29939361,929139
ประถมศึกษาปีที่ 31,0401,0032,043143
ประถมศึกษาปีที่ 41,0469321,978135
ประถมศึกษาปีที่ 59749341,908145
ประถมศึกษาปีที่ 61,0549141,968142
ระดับประถมศึกษา6,0445,60011,644845
มัธยมศึกษาปีที่ 125523649133
มัธยมศึกษาปีที่ 224222446633
มัธยมศึกษาปีที่ 321120341433
มัธยมศีกษาตอนต้น7086631,37199
รวมทั้งสิ้น8,4067,79716,2031,222


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอกลุ่มอ.1อ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นรวมทั้งสิ้นเปิดสอน4 ขนาด7 ขนาด
นร.อ1ห้องนร.อ2ห้องนร.อ3ห้องนร.ปฐมวัยห้องนร.ป1ห้องนร.ป2ห้องนร.ป3ห้องนร.ป4ห้องนร.ป5ห้องนร.ป6ห้องนร.รวม.ปห้องนร.ม1ห้องนร.ม2ห้องนร.ม3ห้องนร.รวม.มห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
550100012500051055250005 บ้านนาผา กองควายเมืองน่านเมือง1--7171142813191612171356--------498ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100022500061055250006 บ้านน้ำครกใหม่ กองควายเมืองน่านเมือง1--611812425191911216117158615115112142312411ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100062500201055250003 บ้านไชยสถาน ไชยสถานเมืองน่านเมือง1511412121361111716181814661011815133310012ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100092500031055250038 ชุมชนบ้านดู่ใต้ ดู่ใต้เมืองน่านเมือง1--1214116251716161121111476--------638ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100112500261055250039 บ้านถืมตอง ถืมตองเมืองน่านเมือง1--111161272111141101141121616766114110130312411ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100132500121055250041 บ้านซาวหลวง บ่อสวกเมืองน่านเมือง1--9112121212114181121121161746--------958ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100142500141055250042 บ้านนวราษฎร์ นาซาวเมืองน่านเมือง1--511162418181616171396--------458ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100152500151055250034 บ้านนาซาว
#เรียนรวมทุกชั้น
นาซาวเมืองน่านเมือง1--116172314131--2131155--------227ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100162500191055250035 ดอนสะไมย์วิทยา
#เรียนรวมทุกชั้น
นาซาวเมืองน่านเมือง1--414182717141615131326--------408ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100172500021055250036 บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร) ในเวียงเมืองน่านเมือง180314851575385131866220724482378236823781,36045--------1,74558ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
550100182500071055250037 ราชานุบาล ในเวียงเมืองน่านเมือง160211851505328121946193523262005199519951,21732--------1,54544ปฐมวัย-ประถมขนาดใหญ่พิเศษขนาดที่ 6
550100242500341055250015 บ้านน้ำงาว บ่อเมืองน่านเมือง2--1311512821511111411311911218461219120141315311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100252500351055250019 บ้านผาขวาง บ่อเมืองน่านเมือง2--91911826151121131101101566--------748ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100262500361055250025 บ้านผาตูบ ผาสิงห์เมืองน่านเมือง2--51419211715131719132621101611835911ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100272500371055250031 บ้านผาสิงห์ ผาสิงห์เมืองน่านเมือง2--316192218141814131296--------388ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100292500311055250021 บ้านห้วยมอญ เรืองเมืองน่านเมือง2--1319122291111111121111101646617112125311111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100302500231055250018 บ้านเรือง เรืองเมืองน่านเมือง2--5111624161101315161346--------408ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100312500211055250016 บ้านดอนเฟือง เรืองเมืองน่านเมือง2--416110212141115131111366--------468ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100352500131055250033 บ้านต้าม บ่อสวกเมืองน่านเมือง2--711211921016161916191466--------658ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100362500111055250026 บ้านเชียงยืน บ่อสวกเมืองน่านเมือง3--919118271919110110141496--------678ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100372500271055250002 บ้านน้ำโค้ง สะเนียนเมืองน่านเมือง3--231281512301301301281311311180638125126189332011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550100402500301055250030 บ้านสองแคว สะเนียนเมืองน่านเมือง3--4013717722814514014313813012246401331291102340311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550100412500321055250032 บ้านปางเป๋ย สะเนียนเมืองน่านเมือง3--331331662291381381251391301199642120119181334611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550100422500431055250043 บ้านกาใส
#เรียนรวมทุกชั้น
สะเนียนเมืองน่านเมือง3----33332233223366331919--------2222ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100472500481055250048 บ้านห้วยละเบ้ายา สะเนียนเมืองน่านเมือง3--811512321411711311018115177613115117145314511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100482503021055250302 บ้านน้ำปาย น้ำปายแม่จริมแม่จริม----41414151717181161476101111913038110ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100492503031055250303 บ้านป่าสัก น้ำปายแม่จริมแม่จริม--2161826141911014171406--------488ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100522503061055250306 บ้านน้ำพาง น้ำพางแม่จริมแม่จริม----101101101121131151511216761011016126310310ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100572503111055250311 บ้านร่มเกล้า น้ำพางแม่จริมแม่จริม--241171412301261291291241161154614118114146324111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
550100582503011055250301 บ้านน้ำตวง น้ำพางแม่จริมแม่จริม--71331402531411371361361241227620120125165333211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550100592502901055250290 บ้านตอง แม่จริมแม่จริมแม่จริม----111111611611711619111175611116115142312810ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100602502911055250291 บ้านก้อ แม่จริมแม่จริมแม่จริม----616191101411219171516--------577ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100612502931055250293 บ้านแคว้ง หนองแดงแม่จริมแม่จริม----515141618111110181476--------527ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100642502951055250295 ชุมชนบ้านนาคา หนองแดงแม่จริมแม่จริม--312412722712213515613112611976--------2248ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
550100652503001055250300 บ้านกิ่วน้ำ หนองแดงแม่จริมแม่จริม----3131518131914131326--------357ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100712503161055250316 บ้านพี้ใต้ บ้านพี้บ้านหลวงบ้านหลวง--4117121212113191171111181806--------1018ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100732503201055250320 บ้านเป้า บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวง--151171322181191181101131141926--------1248ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550100762503191055250319 บ้านฟ้า บ้านฟ้าบ้านหลวงบ้านหลวง--911112021119118171101191746611015121311511ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100772503141055250314 บ้านวังยาว ป่าคาหลวงบ้านหลวงบ้านหลวง--2812215022212212712612012911466--------1968ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550100792503221055250322 บ้านดอนหล่ายทุ่ง สวดบ้านหลวงบ้านหลวง51131912734114110171121101576--------849ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100802503121055250312 ชุมชนบ้านหลวง สวดบ้านหลวงบ้านหลวง--7114121218111115171111171796--------1008ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100822501191055250119 บ้านน้ำหิน
#เรียนรวมบางชั้น
เชียงของนาน้อยนาน้อย1--213152414161515161306--------358ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100832501201055250120 บ้านเชียงของ เชียงของนาน้อยนาน้อย1--3131628131311014151336--------398ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100842501261055250116 บ้านห้วยเลา เชียงของนาน้อยนาน้อย1--211132312131314111166--------198ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100852501161055250117 บ้านนาหล่าย
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อยนาน้อย1--10141142315131419141286--------428ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100862501171055250114 บ้านบุ้ง
#เรียนรวมบางชั้น
นาน้อยนาน้อยนาน้อย1--41--41--3111513141165--------206ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100872501141055250115 บ้านนาราบ(จุลเกษตรศึกษาคาร) นาน้อยนาน้อยนาน้อย1--40256296472392371288370268246115--------55719ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
550100882501151055250130 ชุมชนบ้านนาหลวง นาน้อยนาน้อยนาน้อย1--2181102715171717171406--------508ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100892501341055250131 บ้านพืชเจริญ น้ำตกนาน้อยนาน้อย1--71611328161311131101316--------448ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100902501351055250132 บ้านน้ำพุ น้ำตกนาน้อยนาน้อย1--216182516151--1151225--------307ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100922501371055250140 บ้านเปา น้ำตกนาน้อยนาน้อย1--1311212522011911611812012211156131918130317011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100932501381055250138 ชุมชนบ้านอ้อย บัวใหญ่นาน้อยนาน้อย2--161161322211251241161311211138616112115143321311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 3
550100942501391055250138 บ้านนาไค้ บัวใหญ่นาน้อยนาน้อย2--17112129214114110181171131766417111122312711ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550100952501431055250138 บ้านทัพม่าน บัวใหญ่นาน้อยนาน้อย2--112132413141--51--164--------196ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550100962501211055250138 บ้านใหม่ ศรีษะเกษนาน้อยนาน้อย2--131161292121221151151191151986--------1278ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550100972501221055250138 บ้านหัวเมือง ศรีษะเกษนาน้อยนาน้อย2--1111312421111015181131111586--------828ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101002501251055250138 บ้านหนองบัว ศรีษะเกษนาน้อยนาน้อย2--611011629113113113112191696--------858ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101012501271055250138 บ้านหนองห้ามิตรภาพที่ 125 ศรีษะเกษนาน้อยนาน้อย2--919118251411017191101456--------638ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101042501301055250138 บ้านสถาน
#เรียนรวมบางชั้น
สถานนาน้อยนาน้อย3--81121202718171317161386--------588ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101052501311055250138 บ้านนา สถานนาน้อยนาน้อย316120115151311117142116117114111768112111131319912ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101062501321055250138 บ้านน้ำลัด สถานนาน้อยนาน้อย3--413172415161517191366--------438ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101082501401055250138 บ้านสันทะ สันทะนาน้อยนาน้อย3--61121182111171151121121131806151619130312811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101092501441055250138 บ้านเชตวัน สันทะนาน้อยนาน้อย3--618114212117121--6171445--------587ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101102501411055250138 บ้านห้วยส้ม สันทะนาน้อยนาน้อย34141411236110181714141396--------519ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101122501451055250138 บ้านส้าน สันทะนาน้อยนาน้อย321311163214161--4131195--------258ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101132501461055250138 ประกิตเวชศักดิ์ สันทะนาน้อยนาน้อย3--5526521204512452442351351321242925129125179344116ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550101142500491055250138 ศรีเวียงสาวิทยาคาร กลางเวียงเวียงสาเวีงยสา1--1613114727537038431194923105454520--------59222ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 5
550101152500501055250138 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) กลางเวียงเวียงสาเวีงยสา11111--22911011317191111596--------618ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101192500621055250138 บ้านขึ่งงามมงคล ขึ่งเวียงสาเวีงยสา1--1912314222212312513313012311566--------1988ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550101212501031055250138 บ้านหลับมืนพรวน จอมจันทร์เวียงสาเวีงยสา1--9141132511211215131121496--------628ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101222500561055250138 จอมจันทร์วิทยาคาร จอมจันทร์เวียงสาเวีงยสา1--11191202711811911811511118861511918142315011ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101232500571055250138 บ้านปางสา จอมจันทร์เวียงสาเวีงยสา1416151153312151212171216--------369ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101242500591055250138 บ้านนาเคียน จอมจันทร์เวียงสาเวีงยสา1--113142----21--4151113--------155ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101252500601055250138 บ้านครกคำ ตาลชุมเวียงสาเวีงยสา1--11415281121611517171556--------608ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101302500701055250138 ศรีนาชื่น ทุ่งศรีทองเวียงสาเวียงสา2--11617241--11--4151144--------216ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101342500671055250138 ชุมชนบ้านน้ำปั้ว น้ำปั้วเวียงสาเวียงสา2--121101222111817116113161616--------838ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101372500991055250138 บ้านสาลี่ น้ำมวบเวียงสาเวียงสา2----4141814151916181406--------447ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101382500971055250138 บ้านน้ำมวบ น้ำมวบเวียงสาเวียงสา2--2412815222413312812512513111666--------2188ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
550101482500881055250138 บ้านท่ามงคล แม่สาครเวียงสาเวียงสา3--215172713116111111113161624121115160312811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101492500891055250138 บ้านจะเข้ภูหอม แม่สาครเวียงสาเวียงสา3----7171141819122141151726--------797ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101522501131055250138 บ้านบ่อหอย ยาบหัวนาเวียงสาเวียงสา3--6723711043402271321261211281174721119115155333313ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 4
550101582500651055250138 บ้านสาลีก ส้านเวียงสาเวียงสา3--4191132618171618191446--------578ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101592500611055250138 ชุมชนบ้านใหม่ ส้านเวียงสาเวียงสา3--611612221311412512512312011206--------1428ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550101602500931055250138 หาดทรายทองวิทยาคาร ส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3--51101152716171814141366--------518ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101612500981055250138 บ้านส้านนาหนองใหม่ ส้านนาหนองใหม่เวียงสาเวียงสา3--10181182617131615161336--------518ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101642500911055250138 บ้านไหล่น่าน ไหล่น่านเวียงสาเวียงสา3215121936141121516191426--------519ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101662500941055250138 ริมฝั่งว้าวิทยา ไหล่น่านเวียงสาเวียงสา341213193818161312141316--------409ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101672501071055250138 บ้านชมพู อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4--41811229191415114181496--------618ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101682500661055250138 บ้านม่วงเนิ้ง
#เรียนรวมทุกชั้น
อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4--115162814151215151296--------358ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101692501051055250138 บ้านฝั่งหมิ่น อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4--31417221--31415121165--------237ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101702501061055250138 บ้านห้วยน้ำอุ่น อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4--6191152611111019191151606--------758ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101722500841055250138 บ้านอ่ายนาผา
#เรียนรวมบางชั้น
อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4--112132311131--4131145--------177ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101732500851055250138 บ้านนาไลย
#เรียนรวมบางชั้น
อ่ายนาไลยเวียงสาเวียงสา4--112132415121212171226--------258ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101752503291055250138 ชุมชนบ้านนาทะนุง นาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1--1511112621311911811912511911136--------1398ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550101762503301055250138 บ้านค้างอ้อย นาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1--41111152101121141101131111706--------858ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101772503311055250138 บ้านน้ำเลา นาทะนุงนาหมื่นนาหมื่น1--8131112716181413171356--------468ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101802503271055250138 บ้านคำเรือง บ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1--117182219151415171326--------408ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101822503251055250138 ชุมชนบ้านบ่อแก้ว บ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1--1812113921412412312111611911176--------1568ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550101832503261055250138 บ้านนายาง บ่อแก้วนาหมื่นนาหมื่น1--10118128219112118111111191806--------1088ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101842503351055250138 บ้านปิงใน ปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2--3151826110131714191396--------478ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101852503361055250138 บ้านปิงหลวง ปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2--819117218181161121111141796--------968ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101872503381055250138 บ้านน้ำลี ปิงหลวงนาหมื่นนาหมื่น2----414121--31312121125--------166ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101892503401055250138 บ้านนาคา เมืองลีนาหมื่นนาหมื่น2--2191112818151714171396--------508ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101902503411055250138 อนุบาลเมืองลี
#เรียนรวมบางชั้น
เมืองลีนาหมื่นนาหมื่น2--9161152814171413121286--------438ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101922503471055250138 บ้านโป่งคำ ดู่พงษ์สันติสุขสันติสุข----1111119111116112116171716--------827ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101942503501055250138 บ้านดู่พงษ์ ดู่พงษ์สันติสุขสันติสุข711711914332411512712713313811646--------2079ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 3
550101952503451055250138 บ้านสบยาง ป่าแลวหลวงสันติสุขสันติสุข--3191122615161617191396--------518ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101972503431055250138 ป่าแลวหลวงวิทยา ป่าแลวหลวงสันติสุขสันติสุข--14117131221114119114126113110761411417135317311ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550101982503511055250138 บ้านป่าแดด พงษ์สันติสุขสันติสุข--6161122811116110181111546--------668ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550101992503521055250138 บ้านศรีบุญเรือง พงษ์สันติสุขสันติสุข--816114281811317171131566--------708ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102002503531055250138 บ้านห้วยแฮ้ว พงษ์สันติสุขสันติสุข--91141232111911019181151626101917126311111ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102012503541055250138 บ้านศรีนาม่าน พงษ์สันติสุขสันติสุข--1811413227112123114112112180681919126313811ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550102022503551055250138 ราษฎร์รัฐพัฒนา พงษ์สันติสุขสันติสุข--101711721219113116115110175614110110134312611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550102032503561055250138 บ้านดอนไพรวัลย์ พงษ์สันติสุขสันติสุข--6110116216121119114111111826--------988ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102042503571055250138 บ้านปางช้าง พงษ์สันติสุขสันติสุข--101911929112141815181466--------658ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102072504251055250138 บ้านหนองรังมิตรภาพที่ 107 ท่าน้าวภูเพียงภูเพียง181111151343161201121181171151986--------1329ปฐมวัย-ประถมขนาดกลางขนาดที่ 2
550102082504231055250138 บ้านม่วงใหม่ นาปังภูเพียงภูเพียง1--51121172811118114191131636--------808ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102092504221055250138 บ้านน้ำลัดสบแก่น
#เรียนรวมทุกชั้น
นาปังภูเพียงภูเพียง1--112132514121311151206--------238ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102112503991055250138 บ้านน้ำเกี๋ยน น้ำเกี๋ยนภูเพียงภูเพียง1--6112118214110181181911617569110110129312211ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550102142504011055250138 บ้านน้ำแก่นเหนือ น้ำแก่นภูเพียงภูเพียง1--711512221117110110111131526--------748ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102162504051055250138 บ้านทุ่งน้อย ฝายแก้วภูเพียงภูเพียง1--9118127218110116114117119194624113118155317611ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดกลางขนาดที่ 2
550102192504111055250138 บ้านห้วยไฮ ฝายแก้วภูเพียงภูเพียง2112141733141514121212064161211233912ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102232504191055250138 บ้านหัวเวียงเหนือ ฝายแก้วภูเพียงภูเพียง231311173417121--3141205--------278ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102242504031055250138 บ้านม่วงตึ๊ด ม่วงตึ๊ดภูเพียงภูเพียง2--61811427171919110191516--------658ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102262504151055250138 บ้านเมืองจัง เมืองจังภูเพียงภูเพียง2----10110110110171719191526--------627ปฐมวัย-ประถมขนาดเล็กขนาดที่ 1
550102282504171055250138 บ้านหาดเค็ด เมืองจังภูเพียงภูเพียง2----9191101611418114181606121101412639510ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้นขนาดเล็กขนาดที่ 1


เลขที่ 114 หมู่ 6 บ้านพญาวัด ถนนยันตรกิจโกศล ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
Version 2020.07