บ้านป่าสัก #สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน 17 ธ.ค. 2563
ภูเพียง2
ภูเพียง2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลัก55010220
PERCODE 6 หลัก250402
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่าสัก
ชื่อ (อังกฤษ)Banpasak
หมู่ที่10
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลฝายแก้ว
อำเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์
อีเมล์แอดเดรสpasakschool56@gmail.com
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.752257
Longitude
100.8858889
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก