บ้านห้วยคำ #สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน 17 ธ.ค. 2563
ภูเพียง1
ภูเพียง1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลัก55010218
PERCODE 6 หลัก250410
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยคำ
ชื่อ (อังกฤษ)Banhuaicom
หมู่ที่11
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลฝายแก้ว
อำเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์09-5697-0849
อีเมล์แอดเดรส
เว็บไซต์
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.78531703
Longitude
100.918752
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก