บ้านป่าอ้อย #สถานศึกษายุบ เลิก ถ่ายโอน 17 ธ.ค. 2563
สันติสุข
สันติสุข
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลัก55010196
PERCODE 6 หลัก250346
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านป่าอ้อย
ชื่อ (อังกฤษ)Banpaooy
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลป่าแลวหลวง
อำเภอสันติสุข
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55210
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-5476-7171
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.932
Longitude
100.889
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก