บ้านนาคา
นาหมื่น2
นาหมื่น2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก55010189
PERCODE 6 หลัก250340
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาคา
ชื่อ (อังกฤษ)Bannaka
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเมืองลี
อำเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-5473-1897
อีเมล์แอดเดรสbannakaschool@gmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250340
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.18993
Longitude
100.496621
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก