บ้านน้ำลี
นาหมื่น2
นาหมื่น2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก55010187
PERCODE 6 หลัก250338
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำลี
ชื่อ (อังกฤษ)Bannumlee
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปิงหลวง
อำเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์08-9929-5349
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250338
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.122687
Longitude
100.49675
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก