บ้านน้ำแพะ
นาหมื่น2
นาหมื่น2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก55010186
PERCODE 6 หลัก250337
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำแพะ
ชื่อ (อังกฤษ)Bannamphae
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปิงหลวง
อำเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์09-7105-5805
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250337
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.147401
Longitude
100.484262
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก