บ้านปิงหลวง
นาหมื่น2
นาหมื่น2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก55010185
PERCODE 6 หลัก250336
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปิงหลวง
ชื่อ (อังกฤษ)Banpingluang
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปิงหลวง
อำเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-5473-1896
อีเมล์แอดเดรสjakreesutti2525@gmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250336
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.168728
Longitude
100.502565
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก