บ้านปิงใน
นาหมื่น2
นาหมื่น2
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก55010184
PERCODE 6 หลัก250335
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านปิงใน
ชื่อ (อังกฤษ)Banpingnai
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลปิงหลวง
อำเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์08-5724-0556
อีเมล์แอดเดรสdiwdy2527@gmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250335
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.182551
Longitude
100.534108
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก