บ้านนายาง
นาหมื่น1
นาหมื่น1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก55010183
PERCODE 6 หลัก250326
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนายาง
ชื่อ (อังกฤษ)Bannayang
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ่อแก้ว
อำเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์08-9852-1599
อีเมล์แอดเดรส-
เว็บไซต์-
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.199736
Longitude
100.667038
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก