ชุมชนบ้านบ่อแก้ว
นาหมื่น1
นาหมื่น1
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก55010182
PERCODE 6 หลัก250325
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านบ่อแก้ว
ชื่อ (อังกฤษ)Chumchonbanbokaeo
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ่อแก้ว
อำเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์09-7345-2361
อีเมล์แอดเดรสchumchonbanbokaew@hotmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250325
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.20800365
Longitude
100.666224
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก