บ้านนาบอน #เรียนรวมทุกชั้น
นาหมื่น1
นาหมื่น1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ไม่มีนักเรียน
รหัส
SMIS 8 หลัก55010181
PERCODE 6 หลัก250328
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านนาบอน
ชื่อ (อังกฤษ)Bannabon
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ่อแก้ว
อำเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์09-7345-2361
อีเมล์แอดเดรสnabon_nan1@hotmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250328
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.214391
Longitude
100.678111
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก