บ้านห้วยนาย
นาหมื่น1
นาหมื่น1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก55010178
PERCODE 6 หลัก250332
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านห้วยนาย
ชื่อ (อังกฤษ)BanHuaiNai
หมู่ที่9
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาทะนุง
อำเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์550180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-5473-1891
อีเมล์แอดเดรสbanhuainai@gmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250332
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.15050144
Longitude
100.6073812
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก