บ้านน้ำเลา
นาหมื่น1
นาหมื่น1
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก55010177
PERCODE 6 หลัก250331
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ้านน้ำเลา
ชื่อ (อังกฤษ)Ban Nam Lao
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาทะนุง
อำเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์09-5697-6148
อีเมล์แอดเดรสbannamlaoschool@gmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250331
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.11257129
Longitude
100.5523682
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก