ชุมชนบ้านนาทะนุง
นาหมื่น1
นาหมื่น1
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ ปฐมวัย-ประถม
รหัส
SMIS 8 หลัก55010175
PERCODE 6 หลัก250329
กระทรวง 10 หลัก1055250138
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ชุมชนบ้านนาทะนุง
ชื่อ (อังกฤษ)Chumchonbannatanung
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลนาทะนุง
อำเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน
รหัสไปรษณีย์55180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์08-1884-6914
อีเมล์แอดเดรสnatanung2018@gmail.com
เว็บไซต์http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1055250329
คำนวณการเดินทาง
Latitude
18.18326472
Longitude
100.6553753
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก